Ventilācijas sistēmām ir nepieciešama siltumizolācija, lai ierobežotu un kontrolētu siltuma zudumus. Finansiālu un vides aizsardzības apsvērumu dēļ ir svarīgi samazināt nevajadzīgus siltuma zudumus cauruļvados, kuros tiek transportēts siltais gaiss. Ventilācijas cauruļvadi transportē vai nu silto, vai auksto gaisu. Šis fakts, kopā ar apkārtējā gaisa un cauruļvada temperatūru un mitruma saturu, ietekmēs jūsu izolācijas risinājumu izvēli.
Siltumizolētie ventilācijas cauruļvadi  Transportējot silto gaisu caur gariem ventilācijas cauruļvadiem, uzturiet gaisa temperatūru un siltuma zudumus pie noteikta līmeņa. Ir svarīgi uzturēt abus šos kritērijus vēlamajā līmenī, lai minimizētu enerģijas zudumus.