CAD Detaļzīmējumi

Šī nodaļa sastāv no CAD detaļzīmējumiem , kas ir palīglīdzeklis projektēšanas procesam. 

CAD detaļzīmējumi ir pieejami DWG un PDF formātā. Lejupielādējiet rasējumus no CAD detaļzīmējumu bibliotēkas.

 

 1. Siltinot pamata vai pagraba sienu, siltumizolācijas slānis ir jānostiprina tā, lai grunts blīvēšanas laikā tas nevarētu pārvietoties un neizveidotos plaisas starp plāksnēm. 
 2. Siltinot pamata vai pagraba sienu no ārpuses, iesakām izmantot plāksnes PAROC GRS 20.

CAD detaļzīmējumi - Pagraba sienu un cokola siltināšana >>

 1. Ja siltinātās ēkās tiek iekārtota grīda uz grunts, obligāti jāparedz papildus siltināšana gar ārējām sienām 600-1200 mm platuma joslā grīdas konstrukcijā, vai arī jāsiltina pamatu (vertikāli) visā perimetrā.
 2. Iekārtojot siltumizolāciju no akmens vates plāksnēm PAROC GRS 20 grīdām uz grunts, to montāža jāsāk ar tālākajām zonām, lai izvairītos no staigāšanas pa siltumizolāciju. Citu celtniecības materiālu transportēšanai jāizveido pagaidu celiņi.
 3. Ja pastāv lielas ekspluatācijas slodzes, PAROC GRS 20 vietā var izmantot lēzeno jumtu plāksnes.
 4. Iekārtojot koka grīdas, starp gulšņiem iesakām izmantot plāksnes PAROC eXtra, 565 mm platumā koka karkasā, pie tam karkasa solis pa centriem ir 600 mm. 
 5. Siltinot pārsegumus, ja ir aukstie bēniņi, siltumizolācija gar ēkas perimetru ir obligāti papildus jāaizsargā no tiešas vēja ietekmes.

CAD detaļzīmējumi - Grīdas uz grunts un pārsegumu siltināšana >>

 1. Projektējot un iekārtojot apmetuma sienu konstrukcijas, obligāti jāvadās pēc fasādes apmetuma sistēmu ražotāju instrukcijām. 
 2. Projektējot un iekārtojot ventilēto fasāžu konstrukcijas, obligāti jāievēro būvnormatīva LBN 210”Būvju ugunsdrošība” prasības pret siltumizolācijas un vēja aizsardzības slāņa reakcijas uz uguni Eiroklasi. 
 3. Projektējot ventilējamās fasādes jānorāda izvēlētā vēja aizsardzības kārtas, pretvēja siltumizolācijas plāksnes vai vienas kārtas ventilējamo fasāžu siltumizolācijas īpatnējās gaisa caurlaidības vērtības.
 4. Trīs slāņu mūra sienā rekomendēts minimālais ventilētās gaisa šķirkārtas platums 30 mm. 
 5. Iekārtojot ventilējamo fasāžu konstrukcijas, ventilējamā gaisa šķirkārta obligāti jāiekārto starp apdares slāni un siltumizolāciju vai vēja aizsardzības slāni, un jānodrošina tajā gaisa kustība. 
 6. Ventilējamo fasāžu konstrukcijās universālo elastīgo plākšņu PAROC eXtra un PAROC eXtra plus vietā ieteicams izmantot PAROC WAS 50t (b). 
 7. Ja siltumizolācijas slānis ventilējamās fasādēs tiek iekārtots no elastīgajām plāksnēm PAROC eXtra, to aizsardzībai no vēja ieteicams izmantot plāksnes, PAROCWAS25t, PAROCCortex(b), PAROC WAS 35t (b) vai PAROC WAB 10t. 
 8. Ne pārāk intensīvi ventilētās sienās viena slāņa siltumizolācijas iekārtošanai ieteicamas siltumizolācijas plāksnes PAROC WAS 35t (b), PAROC WAS 50t (b). 
 9. Intensīvi ventilētās sienās viena slāņa siltumizolācijas iekārtošanai ieteicams izmantot plāksnes PAROC
  Cortex One. 
 10. Ventilējamo fasāžu plākšņu PAROC Cortex (b), PAROC Cortex One šuvēm ir savā starpā jābūt salīmētām ar īpaši šim mērķim paredzēto hermetizēšanas lenti PAROC XST 020 (XST 040 melnam pārklājumam), bet ēkas stūri un atveru malas ir obligāti jāhermetizē ar īpašu lenti PAROC XST 021 (XST 041 melnam pārklājumam). 
 11. Elastīgās plāksnes PAROC eXtra un PAROC eXtra plus ir paredzātas:
  -565 mm platumā koka karkasiem, ja karkasa solis pa centriem ir 600 mm, 
  -610 mm platumā metāla karkasiem, ja karkasa solis pa centriem ir 600 mm.
 12. Ventilējamo fasāžu metāla profilu ietekmes uz sienas siltuma caurlaidību samazināšanai iesakām:
  -ietot termoprofilus, 
  -vēja aizsardzības akmens vates plāksnes PAROC Cortex (b), PAROC WAB 10t nostiprināt uz metāla profiliem nosedzot tos, 
  -metāla profilus pie masīvas sienas stiprināt, izmantojot siltumizolācijas starplikas.
 13. Ventilējamām un apmetuma fasādēm mezglus, detaļas, darba kārtību un prasības nosaka fasādes sistēmu piegādātāji.

CAD detaļzīmējumi - Mūra sienu siltināšana >>

 1. Projektējot un iekārtojot ventilējamo fasāžu konstrukcijas, obligāti jāievēro būvnormatīva LBN 210-10 “Būvju ugunsdrošība” prasības pret siltumizolācijas un vēja aizsardzības slāņa reakcijas uz uguni Eiroklasi. 
 2. Projektējot ventilējamās fasādes jānorāda izvēlētā vēja aizsardzības kārtas, pretvēja siltumizolācijas plāksnes vai vienas kārtas ventilējamo fasāžu siltumizolācijas īpatnējās gaisa caurlaidības vērtības. 
 3. Karkasa sienā obligāti jāiekārto vēdināmā gaisa starpa starp vēja aizsardzības slāni un apdares slāni, un jānodrošina tajā gaisa kustība. 
 4. Koka karkasa sienu siltumizolācijas no elastīgajām plāksnēm PAROC eXtra aizsardzībai no vēja iesakām izmantot plāksnes PAROC WAS 25t, PAROC Cortex vai PAROC WAS 35t. 
 5. Vēdināmo sienu plākšņu PAROC Cortex šuvēm ir savā starpā jābūt salīmētām ar īpaši šim mērķim paredzēto hermetizēšanas lenti PAROC XST 020 (XST 040 melnam pārklājumam), bet ēkas stūri un atveru malas ir obligāti jāhermetizē ar īpašu lenti PAROC XST 021 (XST 041 melnam pārklājumam).
 6. Gaisa un ūdens tvaiku izolācijas slāni no 200 mikronu biezuma polietilēna plēves iesakām iekārtot starp diviem siltumizolācijas slāņiem tā, lai iekšējais siltumizolācijas slānis būtu vismaz trīs reizes plānāks par ārējo (1:4). 
 7. Gaisa un ūdens tvaiku izolācijas šuves ir obligāti jāhermetizē. 
 8. Universālās plāksnes PAROC eXtra un PAROC eXtra plus iesakām izmantot: 
  -565 mm platumam koka karkasā, ja karkasa solis ir 600 mm, 
  -610 mm platumam metāla karkasā, ja karkasa solis ir 600 mm.

CAD detaļzīmējumi - Koka karkasa sienu siltināšana >>

 1. Karkasa sienā obligāti jāiekārto vēdināmā gaisa starpa starp vēja aizsardzības slāni un apdares slāni, un jānodrošina tajā gaisa kustība. 
 2. Ja siltumizolācijas slānis vēdinātās sienās tiek iekārtots no elastīgajām plāksnēm PAROC eXtra, to aizsardzībai no vēja iesakām izmantot plāksnes PAROC Cortex, PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t vai PAROC WAB 10t.
 3. Elastīgās plāksnes PAROC eXtra un PAROC eXtra plus iesakām lietot 610 mm platumā metāla karkasā, ja karkasa solis ir 600 mm.
 4. Gaisa un ūdens tvaiku izolācijas slānis no 200 mikronu biezuma polietilēna plēves ir jāiekārto siltumizolācijas slāņa siltajā pusē.
 5. Lai samazinātu vēdināmo fasāžu metāla profilu ietekmi uz sienas siltuma nodošanu, iesakām: 
  -lietot termoprofilus, 
  -vēja aizsardzības akmens vates plāksnes PAROC Cortex, PAROC WAB 10t stiprināt pie metāla profiliem, 
  -metāla profilus pie masīvas sienas stiprināt, izmantojot siltumizolācijas starplikas.

CAD detaļzīmējumi - Metāla karkasa sienu siltināšana >>

 1. Slīpu jumtu ūdens tvaiku izolāciju no 200 mikronu biezuma polietilēna plēves iesakām iekārtot starp diviem
  siltumizolācijas slāņiem tā, lai iekšējais siltumizolācijas slānis būtu vismaz četras reizes plānāks par ārējo (1:4) ja kopējais siltumizolācijas biezums pārsniedz 200 mm.
 2. Gaisa un ūdens tvaiku izolācijas slānim izmantoto materiālu savienojumiem ir jābūt hermētiskiem.
 3. Slīpie jumti ir jāvēdina. Tiem ir obligāti jāiekārto vēdināta gaisa starpa, kuras augstums nedrīkst būt mazāks par 50 mm, tajā ir jānodrošina gaisa kustība: 
  -ja hidroizolācijai tiek izmantota ūdens tvaiku caurlaidīga (difūzijas) plēve – vēdinātajai gaisa starpai jāatrodas starp difūzijas plēvi un jumta segumu; 
  -ja hidroizolācijai tiek izmantoti materiāli, kuriem ir maza ūdens tvaiku caurlaidība – vēdinātajai gaisa starpai jāatrodas starp vēja aizsardzības slāni un hidroizolāciju. 
 4. Jumta vēdināšanai karnīzē un korē ir jāiekārto vēdināšanas lūkas.
 5. Pajumtes vēdināšanas divās priekšējās jumta pusēs ir jāiekārto vēdināšanas lūkas. Lūku platums katrā pusē nedrīkst būt mazāks par 1/500 no vēdināmās pajumtes grīdas platības.
 6. Plāksnes PAROC eXtra vai PAROC eXtra plus iesakām lietot: 
  -565 mm platumam koka karkasā, ja karkasa solis ir 600 mm, 
  -610 mm platumam metāla karkasā, ja karkasa solis ir 600 mm.

CAD detaļzīmējumi - Mansarda jumtu risinājumi >>

 1. Siltumizolācijas plākšņu montēšana obligāti jāsāk no tālākajām zonām, lai izvairītos no staigāšanas pa siltumizolāciju. 
 2. Akmens vates plāksnes ir jāklāj, pārvietojot tās attiecībā vienai pret otru tā, lai neizveidotos četrstūru saskares vietas. 
 3. Jumta siltumizolācija var tikt klāta vienā, divos vai trīs slāņos.
 4. Siltināšanas veids ar viena slāņa siltumizolāciju visbiežāk tiek izmantots, kad siltumizolācijas biezums ir neliels – no 20 līdz 100 mm.
 5. Siltināšanas veids ar divu slāņu siltumizolāciju visbiežāk tiek izmantots, kad siltumizolācijas biezums pārsniedz 100 mm.
 6. Ja siltumizolācija tiek veidota ar diviem vai vairāk slāņiem, augšējiem slāņiem ir jānosedz apakšējo slāņu
  šuves.
 7. Viena slāņa siltumizolācijai var izmantot plāksnes, kuru saspiešanas noslogojums σ10 ≥ 50 kPa.
 8. Viena slāņa siltumizolāciju var iekārtot, izmantojot: 
  -PAROC ROS 50; 
  -PAROC ROS 60; 
  -PAROC ROB 60; 
  -PAROC ROB 80.
 9. Divu slāņu siltumizolācijas apakšējam slānim var lietot plāksnes, kuru σ10 ≥ 30 kPa, bet augšējam slānim – plāksnes, kuru σ10 ≥ 60 kPa vai 50 kPa, ja augšējā slāņa biezums ir vismaz 40 mm.
 10. Divu slāņu siltumizolāciju (izvietojuma shēmas dotas rasējumos) var iekārtot, lietojot:
  -Neventilējamiem lēzeniem jumtiem:
  PAROC ROS 30 +
  PAROC ROS 50;
  PAROC ROS 30 +
  PAROC ROS 60 (≥40 mm biezuma);
  PAROC ROS 30 +
  PAROC ROB 60;
  PAROC ROS 30 +
  PAROC ROB 80; 
  -Ventilējamiem lēzeniem jumtiem (sistēma PAROC Air vēdināms jumts ar gaisa kanāliem siltumizolācijas slānī):
  PAROC ROS 30g +
  PAROC ROB 60
  (PAROC ROB 80).

CAD detaļzīmējumi - Lēzeno jumtu siltināšana >>

 1. Visas kopējās piezīmes, kas norādītas pie kataloga konstrukciju nodaļām, tiek piemērotas arī projektējot energoefektīvo ēku konstrukcijas.

CAD detaļzīmējumi - Energoefektīvo (“pasīvo”) ēku konstrukciju siltināšana >> 

 1. Nodaļa "Renovācija" parādītas dažas specifiskas konstrukcijas kas sastopamas renovācijas gadījumos. 
 2. Tipiski renovācijas risinājumi parasti atbilst attiecīgajiem jauno konstrukciju siltināšanas risinājumiem, kas doti šajā katalogā. Līdz ar to šie risinājumi bieži ir pārnesami uz renovācijas gadījumiem praktiski nemainīgi. Nemainīgi ir arī siltumfizikas principi uz kuriem balstoties jāveic kvalitatīva ēku siltināšana renovācijā.
 3. Visas kopējās piezīmes, kas norādītas pie kataloga konstrukciju nodaļām, tiek piemērotas arī projektējot ēku siltināšanu renovācijas gadījumā. 
 4. Siltumizolācijas biezumi renovācijas gadījumā rekomendējam izvēlēties saskaņā ar LBN-002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" normatīvajām siltuma caurlaidības U – vērtībām, kas dotas kataloga attiecīgajās nodaļās. Ja esošā konstrukcija vai tai līdzvērtīga nav atrodama katalogā, tās U- vērtību aprēķina un siltumizolācijas biezumu nosaka saskaņā ar LBN-002-01.
 5. Siltuma caurlaidības aprēķinus iesakām veikt vadoties pēc O.Belindževas Korklas "Norobežojošo konstrukciju
  siltumtehniskie aprēķini" un A.Borodiņeca un A.Krēsliņa "RTU rekomendācijas būvnormatīva LBN 002-01 pielietošanai ēku projektēšanā un būvniecībā" metodiskajiem norādījumiem.

CAD detaļzīmējumi - Atesvišķi renovācijas risinājumi >>

 1. Skaņas izolācijas indeksi katalogā noteikti saskaņā ar LBN-016 “Būvakustika”
 2. Iekšējā ģipškartona starpsienu izolācijas iekārtošanai starp metāla profiliem, kuru solis 600 mm, tiek lietotas akmens vates plāksnes PAROC eXtra ar 610 mm platumu.
 3. Iekārtojot skaņas trieciena izolāciju pārsegumos starp stāviem, akmens vates plākšņu PAROC SSB 1 montēšana obligāti jāsāk no tālākajām zonām, lai izvairītos no staigāšanas pa akmens vates plāksnēm, bet celtniecības materiālu transportēšanai jāiekārto pagaidu celiņi. 
 4. Iekārtojot izlīdzinošo slāni, obligāti jānodrošina, ka izlīdzināšanai paredzētie maisījumi neiekļūtu starpās starp akmens vates plāksnēm.
 5. Klājot akmens vates plāksnes uz starpstāvu pārsegumiem, obligāti jāmontē arī izolējošās starplikas starp augšējo izlīdzinošo slāni un sienas konstrukcijām.
 6. Lai tiktu nosegtas dažādas komunikāciju sistēmas, kas izvietotas uz pārseguma, iesakām iekārtot izlīdzinošo slāni, uz kura tiks klātas skaņas triecienu izolējošās plāksnes.

CAD detaļzīmējumi - Starpsienu un pārsegumu skaņas izolācija >>

 1. Siltumizolācijas slānis tiek iekārtots, izmantojot akmens vates plāksnes PAROC eXtra vai PAROC eXtra plus.
 2. Elastīgās plāksnes PAROC eXtra vai PAROC eXtra plus iesakām lietot 565 mm platumā koka karkasā, ja karkasa solis ir 600 mm.
 3. Sienu un griestu tvaika izolācijai tiek lietots materiāls, kas nosegts ar alumīnija foliju. Savienojumos plēvēm ir jāpārklāj vienai otru vismaz par 100 mm, bet šuve ir jāsalīmē.
 4. Lai pirts sienas konstrukcijā neuzkrātos mitruma pārpalikums, vienmēr jāiekārto vēdinātā gaisa starpa starp pirts sienas apdares slāni un tvaiku izolāciju ar alumīnija foliju.
 5. Zem koka karkasa punktiem, kas tiek stiprināti pie mūra vai betona nodalošajiem elementiem, iesakām iekārtot hidroizolācijas joslas.

CAD detaļzīmējumi - Pirts siltināšana >>