Pieejamas atjaunotās rasējumu rokasgrāmatas un jauna siltuma aprēķinu programma

22 Marts 2018
Projektētāju un būvnieku darba vajadzībām Paroc mājaslapā pieejamas vairākas aktualizētas rasējumu rokasgrāmatas.

Atbilstoši jaunākajiem būvnormatīviem un produktu tehniskajiem datiem ir atjaunināts CAD rasējumu katalogs un rasējumu DWG faili, kas pieejami lejupielādēšanai. Ar jaunajiem detaļzīmējumiem aicinām iepazīties vietnē .

Sagatavota un publicēta jaunā rokasgrāmata „Būvēju siltu māju 10/2018”, kas ir veidota uz iepriekšējā izdevuma bāzes, iekļaujot atjauninājumus un papildinājumus. Tajā aprakstīti konstruktīvie risinājumi un ieteikumi, sniegtas rekomendācijas kā pareizi izmantot dažādus Paroc izstrādājumus siltināšanā.

Profesionāliem tiek piedāvāts arī jauns rīks - DOF-THERM aprēķinu programma, kas paredzēta, lai aprēķinātu siltuma caurlaidības koeficientu un citus svarīgus rādītājus, un izveidotu savām vajadzībām atbilstošu konstrukciju. Programmā ir iekļautas vairākas materiālu bibliotēkas un klimata dati, kas ļauj izveidot tādu konstrukciju, kāda tā ir reālajā dzīvē.

DOF-THERM aprēķinu programmu var lejupielādēt šeit >>