Paroc apmāca TIPCHECK inženierus, lai atbalstītu rūpniecību naudas, enerģijas un CO2 ietaupīšanā

15 Apr. 2016

Vai jūs zinājāt, ka tehniskās izolācijas milzīgais enerģijas taupīšanas potenciāls ir 620 PJ? Tādējādi varētu tikt pārtraukta 15 ar oglēm darbināmu 500 MW spēkstaciju darbība. Rūpnieciskā izolācija ir vislabākais no pieejamajiem risinājumiem, kas var palīdzēt Eiropas rūpniecībai samazināt enerģijas patēriņu par 4%.
Avots: EiiF

Balstoties uz savu pieredzi, Eiropas Rūpnieciskās izolācijas fonds (EiiF) ir pārliecināts, ka pastāv ievērojams enerģijas taupīšanas un CO2 izmešu samazināšanas potenciāls saistībā ar uzlabotu termālo izolāciju rūpniecībā, un šis potenciāls pagaidām netiek izmantots, neskatoties uz tā īstenošanas izmaksu efektivitāti. Ņemot to vērā, EiiF pilnvarojis Ecofys noteikt rūpnieciskās izolācijas enerģijas un CO2 taupīšanas potenciālu 27 ES dalībvalstīs.

Pētījumā konstatēts rūpnieciskās izolācijas taupīšanas potenciāls 620 PJ apmērā attiecībā uz enerģiju un 49Mt apmērā attiecībā uz CO2. Šis enerģijas ietaupīšanas potenciāls ir līdzvērtīgs

- 15 ar oglēm darbināmām 500MW spēkstacijām vai
- 10 miljonu mājsaimniecību enerģijas patēriņam vai
- Nīderlandes rūpniecības enerģijas patēriņam.

Ikgadējais CO2 samazināšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 18 miljoniem vidējo klašu automobiļu, kas gadā nobrauc 12 500 kilometrus.

Šo potenciālu iespējams apgūt ar taupīgām izmaksām. Atklātu virsmu izolēšanai līdz izmaksu efektīvam līmenim un bojātu izolāciju salabošanai rūpniecībā ES mērogā nepieciešamas sākotnējās investīcijas aptuveni 900 miljonu eiro apmērā. Šīs vienreizējās investīcijas nodrošinātu enerģijas taupīšanas potenciālu aptuveni 460 PJ apmērā, kas ar pašreizējām cenām rūpniecībai ik gadu nodrošinātu 3,5 miljardu eiro ietaupījumu.

Lai rūpniecībai nodrošinātu standartizētu, augstas kvalitātes termālās enerģijas auditēšanas rīku, kas koncentrējas uz tehniskās izolācijas sistēmu termālo veiktspēju, EiiF izveidojis TIPCHECK programmu. TIPCHECK nosaka enerģijas un naudas apjomu, ko rūpnieciska ēka zaudē ar tās pašreizējo izolācijas sistēmu (ietverot neizolētās daļas).

TIPCHECK programma ir arī kvalifikācijas programma izolācijas inženieriem, lai tie kļūtu par EiiF sertificētiem termālās enerģijas auditoriem, tā dēvētajiem TIPCHECK inženieriem. Šie auditori var atbalstīt jūs, izvērtējot jau esošu ēku, plānoto projektu vai modernizācijas ieceru izolācijas sistēmas, un demonstrēt, kā efektīvāka izolācija var ietaupīt enerģiju, ietaupīt naudu un veicināt tīrāku vidi, samazinot CO2 izmešus.

Paroc līdz šim apmācījis vairākus TIPCHECK inženierus, lai uzlabotu savu pakalpojumu līmeni un tirgum nodrošinātu vēl labākus enerģijas taupīšanas padomus.