Paroc Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija jau ir pieejama

20 Jūn. 2013
Declaration of PerformanceSaskaņā ar jauno ES Būvizstrādājumu Regulu, visās ES dalībvalstīs CE marķējums būs obligāts visiem būvniecības produktiem, kas atbilst saskaņotajiem standartiem, vai attiecībā uz kuriem ražotājs ir saņēmis Eiropas Tehnisko Apstiprinājumu (ETA). Sākot ar 2013. gada 1. jūliju, ar CE marķējumu atzīmēto produktu īpašības ir jānorāda vienotā Ekspluatācijas Īpašību Deklarācijā.
Paroc produktiem jau ir CE marķējums, tādēļ šis grozījums attiecas vienīgi uz produktu īpašību norādīšanu saskaņā ar vienoto Ekspluatācijas Īpašību Deklarāciju. Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija norāda attiecīgās produktu grupas visas nepieciešamas īpašības, kā arī izmantoto, saskaņotajiem standartiem atbilstošo risinājumu īpašības.

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija jau ir pieejama Paroc mājas lapā, bet mūsu klienti saņems šīs lapas adresi kopā ar pavadzīmi, kas ir pievienota visām mūsu piegādēm. Individuālās Ekspluatācijas Īpašību Deklarācijas numurs būs arī norādīts uz produkta etiķetes, lai nepieciešamie dokumenti būtu viegli atrodami.

Jaunā ES Būvizstrādājumu Regula attiecas uz visām produktu grupām, ko piedāvā Paroc, izņemot dažus būvniecības papildproduktus, uz kuriem neattiecas neviens no saskaņotajiem standartiem.

Saite uz Ekspluatācijas Īpašību Deklarāciju: www.paroc.lv/ekspluatacijas-ipasibu-deklaracija