Tirdzniecība

Mūsu e-pasta adreses veidotas pēc formāta vards.uzvards@owenscorning.com

Mārtiņš Loļa
Tirdzniecības vadītāja vietnieks
tel. +37167387697