Komunikācija

Mūsu e-pasta adreses veidotas pēc formāta vards.uzvards@owenscorning.com

Audronė Endriukaitytė
Mārketinga vadītāja Baltijas valstīs
tel. +37052740026