Tirdzniecība

Mūsu e-pasta adreses veidotas pēc formāta vards.uzvards@owenscorning.com

Mārtiņš Niedols
Tirdzniecības pārstāvis
tel. +37167387690

Normunds Kalniņš
Tirdzniecības pārstāvis
tel. +37167387694