Metāla konstrukciju ugunsaizsardzība

Tērauda konstrukcijas

Būvniecības noteikumos ir prasības attiecībā uz noteiktu konstrukcijas elementu ugunsizturību. Tas, vai attiecīgajam elementam ir vajadzīga ugunsizturība, ir atkarīgs no ēkas lieluma, tās izmantojuma un no attiecīgā elementa funkcijām.

Ugunsaizsardzība, Tērauda konstrukcijas  Uguns ietekmē visi parasti izmantojamie būvmateriāli daļēji zaudē savu mehānisko stiprību. Smagi noslogotas tērauda detaļas neatkarīgi no tērauda klases apmēram 550°C temperatūrā zaudē projektēto drošības rezervi. Konstrukciju tērauda aizsargāšanai ēkā izmantojiet PAROC ugunsdrošības plāksnes. Atkarībā no pielietojuma varat izmantot vienu no trim ugunsdrošības garantēšanas metodēm: profilu, kārbu un vienlaidu detaļu. 

Jo lielāks tērauda detaļas apjoms, jo labāka tā ugunsizturība. Tērauda konstrukcijas temperatūras palielināšanās ugunsgrēka laikā vienkāršoti ir atkarīga no uguns skartā laukuma un profila tērauda apjoma attiecības. Šo attiecību dēvē par šķērsgriezuma koeficientu A/V. Ja šķērsgriezuma koeficients ir liels, tad tērauda detaļas temperatūra ātri palielinās. Praksē tas nozīmē, ka plānākai tērauda detaļai ir vajadzīgs biezāks ugunsdroša materiāla slānis.

Ar 1. un 2. tabulas palīdzību nosakiet vajadzīgo ugunsdrošības klasi un atrodiet nepieciešamo ugunsdrošā materiāla biezumu visbiežāk sastopamajiem tērauda profiliem.

I veida profili

Ja I veida profils ir augstāks par 450 mm, jāierīko šim profilam atbilstoša izolācija.

Izolācijas biezums dažādām sijām, uguns briesmām no 3 un 4 pusēm, kritiskā temperatūra 450 °C

Ugunsdrošības klase 

R 30  R 60 
R 90   
 R 120  
   PAROC FPS 17 biezums (mm)    PAROC FPS 17 biezums (mm)    PAROC FPS 17 biezums (mm)    PAROC FPS 17 biezums (mm)  
Tērauda profils Uguns br. no 3 pusēm Uguns br. no 4 pusēm  Tērauda profils Uguns br. no 3 pusēm Uguns br. no 4 pusēm Tērauda profils Uguns br. no 3 pusēm Uguns br. no 4 pusēm Tērauda profils Uguns br. no 3 pusēm Uguns br. no 4 pusēm
 IPE 160 – 600  20 20   IPE 330 - 600  20 20  IPE 600  25  30  IPE 600  40  50 
      IPE 240 - 300    20 25  IPE 500  30  40  IPE 550  50  50 
      IPE 160 - 220  25  30  IPE 360 - 450  40  40  IPE 450 - 500  50  60 
             IPE 220 - 330 50  50  IPE 400  60  60 
            IPE 160 - 200  50  60  IPE 300 - 360  60 
 HE 100A - HE 600A 20  20  HEA 180 - 600  20  20  HEA 600  20  20  HEA 360 - 600  40  40 
       HEA 100 - 160  20 25  HEA 320 - 500  20   25  HEA 300 - 340  40  50 
             HEA 300 20  30  HEA 240 - 280  40  60 

           HEA 200 - 280  30 40  HEA 220  50  60 
             HEA 100 - 180  40 50  HEA 200  50 
                   HEA 100 - 180  60  -
 HE 100B - HE 600B  20 20 HEB 100 - 600 20  20  HEB 320 - 600  20  20  HEB 300 - 600  30  40 
            HEB 220 - 300  20 25 HEB 240 - 280  40  40 
             HEB 200 20  30  HEB 180 - 220  40  50 
            HEB 140 - 180  25  40  HEB 160  40  60 
            HEB 120  30  40  HEB 120 - 140  50  60 
            HEB 100  40  50  HEB 100  60 


RHS profili

Izolācijas biezums kvadrāta šķērsgriezuma RHS profiliem, uguns briesmām no 4 pusēm, kritiskā temperatūra 450 °C

Ugunsdrošības klase
 R 30   R 60  R 90  R 120
Tērauda biezums(mm) PAROC FPS 17 biezums (mm) Tērauda biezums(mm) PAROC FPS 17 biezums (mm) Tērauda biezums(mm) PAROC FPS 17 biezums (mm) Tērauda biezums(mm) PAROC FPS 17 biezums (mm)
> 4.0  20.0 > 10  20.0  > 14.0 20.0  12.0  40.0
     8.0  21.0 12.0 25.0 10.0 50.0
     6.3  25.0 8.0 - 10.0 30.0 8.0 60.0
     5.0  30.0 6.3 50.0 6.3  -
     4.0  30.0 5.0 50.0    


Skatiet A/V koeficientu visbiežāk sastopamajiem profiliem >>
ETA for PAROC FireSafe Systems (pdf)

Iebūvētas kolonnas / kvadrātveida profils

Kvadrātvaida profils visbiežāk ir sienas konstrukcijā. Šādā risinājumā tērauda profiliem par ugunsdrošības pārklājumu var izmantot apšuvumu no ģipškartona plātnēm un tādējādi samazināt izolācijas biezumu.

Tērauda profilu aizsardzība pret uguni ārsienās ar ģipškartona plātnēm

kvadrātveida profils


Reizēm kolonnas ārsienās var aizsargāt no trim pusēm. 5 mm biezu RHS profilu 400⁰– 600⁰C kritiskā temperatūrā, kad nepieciešama ugunsdrošības klase R60, var aizsargāt no trim pusēm ar 20 mm biezu PAROC FPS 17. To var izdarīt tikai ugunsdrošības klasei R60 ar ģipškartona plātnēm divās kārtās sienas iekšpusē. Sienas ārpuse ir jāapšuj vismaz ar 9 mm biezu ģipškartonu. Bet ir ierobežojums: šādus tērauda profilus nedrīkst likt blakus atverēm (logiem un durvīm). Arī fasādei jābūt nedegošai.

Tērauda profilu aizsardzība pret uguni starpsienās

kvadrātveida profils

Lai tērauda profilus aizsargātu pret uguni šķērssienās, izmantojiet ģipškartona plātnes vairākās kārtās. Lietojiet šo tabulu ugunsdrošības klasei R90:

Izolācijas biezums kvadrāta šķērsgriezuma RHS profiliem, kritiskā temperatūra 450 °C

Tērauda biezums(mm)  PAROC FPS 17 biezums (mm)   
   1 x 13 mm ģipškartons (1 kārta katrā pusē)  2 x 13 mm ģipškartons (2 kārtas katrā pusē)
 5 40  25 
 6.3 40  25 
 8.0 30  20 
 10.0 25  20 


HSQ sijas


HSQ profilus parasti lieto kopā ar betona paneļiem.
Lai noteiktu, cik bieza ugunsdrošā materiāla kārta ir vajadzīga, izmantojiet redzamā atloka izmērus. Šī konstrukcija ir pārbaudīta ar izolācijas paneļiem, kam abās pusēs ir 50 mm atloki, lai vienkāršotu uzstādīšanu.

HSQ sijas

Izolācijas biezums kvadrātveida HSQ profiliem, uguns briesmas no 1 puses

  ts (mm)  Ai / Vs (mm-1  R 60    R 90   R 120   
      450°C  500°C  450°C   500°C 450°C  500°C 
HSQ 1   15  67  20  20  20  20  40  25
HSQ 2   10  100  20   20  40  25  60  40