Skursteņu un pavardu ugunsdrošība

Skursteņos un pavardos parasti ir ļoti augsta temperatūra. Tāpēc materiāliem, ko tur izmanto, ir jābūt ne vien nedegošiem, bet arī jāsaglabā līdzšinējā forma augstā temperatūrā.

Skursteņu ugunsaizsardzība
PAROC izstrādājumi nodrošina teicamu skursteņa termoizolāciju un arī visas ēkas ugunsdrošību. PAROC akmens vate pagarina skursteņa ekspluatācijas laiku, jo liedz dūmgāzēm atdzist līdz tādai temperatūrai, lai tās varētu kondensēties un atstāt kodīgus nosēdumus uz dūmu kanāla iekšējās virsmas.

 

Lasi vairāk
Dūmu nosūces cauruļvadu risinājumus var atrast zem nodaļas HVAC >>
Lasi vairāk
Dūmu nosūces cauruļvadu risinājumus var atrast zem nodaļas HVAC >>