HVAC ugunsdrošība ģimenes mājās

Dzīvojamā mājā parasts ugunsgrēka iemesls ir pārtikas produktu aizdegšanās uz plīts. Liesmas tūliņ pat izplatās uz augšu pa virtuves tvaiku nosūkšanas kanālu. Ja šim ventilācijas kanālam bēniņos nav ugunsdrošas izolācijas, tad uguns izplatās bēniņos, un sekas ir postošas. Vietējās izplūdes ventilācijas kanālam ir jābūt izolētam gan bēniņu telpā, gan bēniņu konstrukcijas tukšumos. Praksē tas nozīmē 50 mm akmens vates siltumizolāciju metāla sietā. Lietojiet PAROC Wired Mat 80 (80 VM) vai Wired Mat 100 (VM 100).  

Gaisa nosūcējs Ja ir nepieciešama biezāka izolācija, lai novērstu mitruma kondensēšanos, tad virs metāla sieta loksnes var piestiprināt papildu akmens vates plāksni.  
Lasi vairāk

HVAC risinājumos var atrast līdzīgus pielietojumus zem HVAC >>

Lasi vairāk

HVAC risinājumos var atrast līdzīgus pielietojumus zem HVAC >>