Telpu akustikas projektēšana ir telpas tehniskā sagatavošana paredzētajam pielietojumam. Akustikas projektēšanas procesā skaņas telpā iedala divās kategorijās: vēlamas skaņas un traucējošas skaņas. Vēlamās skaņas ir skolotāja balss klasē un mūzikas skaņas koncertzālē. Traucējošās skaņas ir nevēlami trokšņi un pārāk stipra atbalss. Akustikas projektēšanas mērķis ir vēlamo skaņu izplatīšanās un traucējošo skaņu absorbcijas veicināšana.

Mums ir kvalitatīvi skaņas izolācijas un telpu akustikas risinājumi dažādām ēkām un pielietojumiem. Šī lapas sadaļa satur izplatītākos risinājumus skaņas izolācijai arī pie ēku siltināšanas. Izvēlieties nepieciešamo PAROC izstrādājumu šiem risinājumiem.