Vārsti un atloki

Vārsti un atloki ir rūpniecisko cauruļvadu daļas, kas parasti palielina siltuma zudumu risku. Lai izvairītos no nevajadzīgiem siltuma zudumiem, veiciet vārstu un atloku siltumizolāciju, izmantojot atsevišķu vārstu kārbu.

Rekomendētā izolācija vārstu kārbai ir PAROC Pro Wired Mat (cauršūtais paklājs) ar alumīnija folijas pārklājumu, tā ir vienkārši montējama uz apaļas vai taisnstūra virsmas.

Apkope ir vienkārša un tīra, pateicoties izolācijai ar pārklājumu. Pēc apkopes darbu veikšanas jūs varat atkārtoti montēt to pašu, izolēto, vārstu kārbu.

Vārstu izolācijas kārba 

Vārstiem un atlokiem Paroc iesaka izmantot 100 kg/m3 PAROC Pro Wired Mat ar alumīnija folijas pārklājumu.

Montējiet cauršūto paklāju, ar foliju pārklāto virsmu vārsta vai atloka virzienā.