Rūpniecisko procesu rezervuāri

Dažādas formas un izmēru uzglabāšanas rezervuāri ir neatņemama dažādu rūpniecisko procesu daļa. Rezervuāros uzglabātā materiāla temperatūra var būtiski atšķirties atkarībā no attiecīgā procesa. Siltumizolācija samazina siltuma zudumus līdz minimumam un uztur pareizo temperatūru rezervuāra saturam, lai nodrošinātu efektīvāku procesu darbību. 

Rezervuāru jumtiem izmantojiet stingras plāksnes ar labākām mehāniskajām un siltumizolācijas īpašām.

Rezervuāra jumts izolēts ar PAROC Pro Roof Slab 

Rezervuāru jumtiem Paroc iesaka izmantot PAROC Pro Roof Slabs 20-80 kPa, atkarībā no specifikācijas. Apšuvums tiek nostiprināts cauru izolāciju.

PAROC Pro Roof plākšņu spiedes stiprība ir diapazonā 20–80 kPa, līdz ar to tās ir pietiekami stipras, lai izturētu normālas staigāšanas slodzes montēšanas un apkopes laikā.

 

Rezervuāru sienas bieži ir ļoti augstas. Temperatūru atšķirības starp izolāciju un apšuvumu rada tā saukto skursteņa efektu, kad gaiss plūst uz augšu. Saistībā ar šo efektu ir svarīgi izmantot izolācijas plāksnes ar pareizo blīvumu, lai novērstu gaisa pārvietošanos izolācijas iekšpusē un minimizētu siltuma vadīšanu.

Gaisa kustība samazinās, izmantojot augstāka blīvuma produktus. Pareizais blīvums sienas izolācijai zemas temperatūras rezervuāriem ir apmēram 40 kg/m3.

Rezervuāra sienas izolētas ar PAROC Pro Slab. 

Zemas temperatūras rezervuāru sienām Paroc iesaka izmantot 35-50 kg/m3 PAROC Pro plāksnes vienā slānī. Nostipriniet plāksnes ar metinātām adatām.

Rezervuāriem ar augstāku temperatūru izmantojiet 50-80 kg/m3 PAROC Pro Slabs.


Zemas temperatūras rezervuāriem ar dubultām sienas konstrukcijām optimālais risinājums ir PAROC Pro Loose Wool BL. Dubultā sienas konstrukcija novērš kondensēšanos, tomēr sprauga starp divām sienām parasti ir diezgan šaura (300–600 mm), līdz ar to izolācijas montēšanas darbi ir apgrūtināti. Lai aizpildītu spraugu ar pareiza blīvuma pūsto vati, tiek izmantota pūšanas iekārta.