Dažādas formas un izmēru uzglabāšanas rezervuāri ir neatņemama dažādu rūpniecisko procesu daļa. Rezervuāros uzglabātā materiāla temperatūra var būtiski atšķirties atkarībā no attiecīgā procesa. Siltumizolācija samazina siltuma zudumus līdz minimumam un uztur pareizo temperatūru rezervuāra saturam, lai nodrošinātu efektīvāku procesu darbību.