Dūmgāzu kanāli

Daudziem rūpnieciskajiem procesiem ir nepieciešams pārvietot lielus gaisa vai citu gāžu apjomus. Piemēram, karsto dūmgāzu kanāli elektrostacijās un papīra mašīnu ventilācijas procesi ir saistīti ar lieliem enerģijas apjomiem, kas ir jāatgūst. Ir vitāli svarīgi kontrolēt procesa temperatūras, lai nodrošinātu darbības funkcionalitāti un ekonomisko izdevīgumu.

Gāzu temperatūra dūmgāzu kanālu iekšpusē sasniedz 300 °C. Gāzes var saturēt sēru un citas korozīvas vielas. Montējiet siltumizolāciju dūmgāzu kanāla atbalsta konstrukcijā, lai novērstu virsmas temperatūras nokrišanos līdz punktam, pie kura gāzes kondensējas un veido korozīvas skābju nogulsnes.

Augsti plūsmas ātrumi, temperatūras izmaiņas un spiediens, kopā ar lielo kanālu un aprīkojuma izmēru, rada nepieciešamību pēc augstas konstrukciju mehāniskās stiprības. Dūmgāzu kanāliem Paroc iesaka izmantot dubulta slāņa izolāciju, lai novērstu aukstuma tiltiņus, kas palielina korozijas risku. Parasti abi slāņi sastāv no plāksnēm, tomēr ir iespējams kombinēt plāksnes ar cauršūtajiem paklājiem. Optimālais izolācijas materiāls ir atkarīgs no attiecīgā dūmgāzu kanāla temperatūrām un tipa.

Dūmgāzu kanālus var vienkārši izolēt ar  PAROC Pro Slabs 

Dūmgāzu kanāliem Paroc iesaka šādu risinājumu:

  • Izmantojiet viena vai dubulta slāņa risinājumu ar 80 kg/m3 PAROC Pro Slabs. 
  • Nostipriniet izolāciju ar metinātām adatām.

PAROC Pro Slabs nodrošina uzlabotu siltumizolāciju pie augstām temperatūrām un labu mehānisko stiprību. Taisnstūra kanāliem plāksnes ir vieglāk montējamas, tomēr var izmantot arī cauršūtos paklājus.

Dūmgāzu kanālus var vienkārši izolēt ar plāksnēm, vai nu vienā slānī vai arī izmantojot vairākslāņu izolācijas risinājumu. Plāksnes tiek nostiprinātas ar adatām un fiksējošām paplāksnēm.