Noņemiet sienai veco iekšpuses apšuvumu un izņemiet tvaika barjeru. Noblīvējiet lielākās spraugas un plaisas. Uzstādiet jaunu režģi un ielieciet izolācijas plāksnes starp brusām. Jaunā tvaika barjera uzlabo sienas gaisa necaurlaidību.

IEVĒROJIET! Pirms jaunu izolācijas slāņu ierīkošanas noņemiet no sienas elektriskos vadus un kontaktligzdas, kā arī ūdensvada un apkures sistēmas caurules.

 

Baļķu sienas (renovācija)
Jaunā konstrukcija:
 • Iekšējā virsma 
 • Tvaika/gaisa barjera 
 • Koka karkass / PAROC eXtra  
Līdzšinējā konstrukcija
 • Koka siena 
 • Vēja aizsardzības loksne vai kartons 
 • Ventilācijas sprauga 
 • Ārējais apšuvums

Jaunu izolācijas slāni var uzstādīt arī vecās sienas ārpusē.

Baļķu sienas (renovācija)
Jaunā konstrukcija:
 • Ārējais apšuvums 
 • Ventilācijas sprauga 
 • Vēja aizsardzības plātne 
 • Koka karkass / PAROC eXtra
Vecā konstrukcija:
 • Koka siena 
 • Tvaika/gaisa barjera 
 • Iekšējā virsma