A) Zāģskaidu vai citas esošās siltumizolācijas izņemšana

Vecajai izolācijai vecās statņu ēku konstrukcijās parasti ir diezgan sliktas siltumizolācijas īpašības, un tā ļoti palielina ugunsbīstamību ēkā. Ja vēlaties uzlabot ārsienu siltumizolāciju, jums esošās siltumizolācijas vietā jāieliek PAROC akmens vate. Tā nodrošina divkārt labāku siltumizolāciju nekā esošais aipildījums. Izolācijas nomaiņu veiciet reizē ar ārējā apšuvuma nomaiņu. Nomainot veco, neefektīvo izolāciju ar efektīvāku izolāciju, jūs būtiski uzlabojat sienas energoefektivitāti, vienlaikus tikai nedaudz palielinot konstrukcijas biezumu.

 

Koka karkasa siena, renovacija
 • Koka apšuvums 
 • Ventilācijas sprauga 
 • Vēja aizsardzības izolācija: PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t vai PAROC Cortex plāksnes 
 • Siltumizolācija: vecais pildījums aizstāts ar akmens vates izolāciju PAROC eXtra 
 • Dēļu apšuvums 
 • Tvaika/gaisa barjera 
 • Iekšējā virsma 

B) Papildu siltumizolācija esošām ēkām sienas iekšējā pusē

Ja vēlaties uzlabot vecas sienas konstrukcijas energoefektivitāti, bet vecais koka apšuvums ir labā stāvoklī, tad ielieciet papildu izolāciju sienas iekšējā pusē. Ieteicams slāņa biezumu izvēlēties ne biezāku par 50mm. Vienlaikus varat nomainīt sienas iekšējo apšuvumu telpā.

Papildu siltumizolācija esošām ēkām sienas iekšējā pusē
Jaunā konstrukcija:
 • Iekšējā virsma 
 • Tvaika/gaisa barjera 
 • Koka karkass / PAROC eXtra
Vecā konstrukcija:
 • Dēļu apšuvums 
 • Apšuvuma kartons 
 • Esošais siltumizolācijas pildījums 
 • Dēļu apšuvums 
 • Ventilācijas sprauga 
 • Koka apšuvums 
 

C) Papildu siltumizolācija esošai sienai ārējā pusē

Vienkāršākais veids, kā ielikt papildu siltumizolāciju vecai mājai ir papildu izolācijas slānis sienas ārējā pusē. Kad veicat renovāciju vai nomaināt ārējo apšuvumu, vienmēr ielieciet papildu siltumizolāciju. Ievērojiet, ka vienlaikus viegli varat ierīkot arī papildu siltumizolāciju pamatiem.

Papildu siltumizolācija esošai sienai ārējā pusē
Jauna konstrukcija
 • Koka apšuvums 
 • Ventilācijas sprauga 
 • Vēja aizsardzības plāksne vai siltumizolācija 
 • Koka karkass / PAROC eXtra
Vecā konstrukcija
 • Dēļu apšuvums 
 • Apšuvuma kartons 
 • Esošais siltumizolācijas slānis 
 • Dēļu apšuvums 
 • Tvaika/gaisa barjera 
 • Iekšējā virsma