Betona trīsslāņu elementu sienas

Akmens vate betona trīsslāņu paneļos var būt ar ventilācijas rievām vai arī bez rievām. Akmens vate iestrādātās vēdināšanas gropes ir gan vertikālā gan horizontālā virzienā. Šīs rievas ļoti uzlabo betona paneļa žūšanu. Šādi paneļi tiek iepriekš lieti un ražoti rūpnīcās un izmantoti jaunu daudzstāvu ēku būvniecībā.

Šeit zemāk apskatāmi vairāku šādu ārsienu modeļu vizualizācijas 3D attēli vispārējam priekšstatam un tehniskie apraksti.

Betona panelis ar akmens vates siltumizolāciju un vēdināšanas rievām vertikāli

Concrete sandwich panel
  • Iekšējā virsma: Betona panelis
  • PAROC COS 5gt akmens vates plāksne ar vēdināšanas rievām vertikāli
  • Ārējais betona slānis
  • Ārējā ķieģeļu apdare

 

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Biezumi, mm d1 U-vērtība (W/m2K)
210 0,17
255 0,14

Piezīmes:

Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U.
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw neventilējamam būvelementam 0,002 W/mK.

 

Betona panelis ar akmens vates siltumizolāciju un vēdināšanas rievām vertikāli un horizontāli

Concrete sandwich panel 2
  • Iekšējā virsma: Betona panelis
  • PAROC COS 5ggt akmens vates plāksne ar vēdināšanas rievām vertikāli un horizontāli
  • Ārējais betona slānis
  • Ārējā apdare

 

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Biezumi, mm d1 U-vērtība (W/m2K)
210 0,17
255 0,14

Piezīmes:

Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi. 
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U.
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw neventilējamam būvelementam 0,002 W/mK.

 

Īpatnējās siltumvadītspējas atsauces vērtības , kas pielietotas siltuma caurlaidības koeficienta U aprēķinos saskaņā ar standartu
LVS EN 6946:

Izstrādājums Īpatnējā siltumvadītspēja
Siltuma pretestība
Dzelzsbetona panela daļa λD = 2.5 W/mK
PAROC COS 5gt λD = 0,035 W/mK
PAROC COS 5ggt
λD = 0.035 W/mK
 
Siltuma prestestības iekšējai un ārējai virsmām Rsi + Rse = 0.17 m2K/W