Apmetamas sienas

Apmetamas sienas ar akmens vates plākšņu siltumizolāciju un plāno apmetumu

Akmens vates plāksnes ir klasiska plānā apmetuma un siltumizolācijas sistēmas sastāvdaļa gan jaunu ēku būvniecībā ,gan esošu ēku siltināšanai, ēku renovējot. Plākšņu siltumizolācija dod pastāvīgi labu siltumizolācijas spēju, skaņas izolāciju un ugunsdrošību. Plākšņu siltumizolācija ir visai ieteicama arī tad, kad esošā vai arī jauna siena ir ne visai līdzena.

Ja siltumizolācijas biezums pārsniedz 200 mm plāksnes var likt divos slāņos vai arī lietot akmens vates lamellas. Plāksnes stiprina pie sienas ar līmjavu un mehāniskajiem stiprinājumiem cieši vienu pie otras cenšoties neatstāt brīvas šuves un ieteicams ievērot sistēmas turētāja ETICS (kombinēta ārējās siltumizolācijas sistēma) rekomendācijas un detalizētus montāžas tehnoloģisko procesu aprakstus. 

Apmetamas fasādes, ETICS 7 
 • Nesošā siena: monolīta betona vai dzelzsbetona paneļi
 • Grunts pēc nepieciešamības
 • Līmjava siltumizolācijas plāksnei pa perimetru un vidū ar vismaz 40% aizmugures virsmas noklājumu
 • PAROC Linio 10, PAROC Linio 15 vai PAROC Linio Pro akmens vates siltumizolācijas plāksnes
 • Mehāniskie stiprinājumi
 • Līmjava + armatūras siets no stikla šķiedras ar plastmasas pārklājumu
 • Grunts
 • Apdares kārta (plānais apmetums)

 

 • Nesošā siena: viegla betona bloki
 • Apmetums
 • Grunts pēc nepieciešamības
 • Līmjava siltumizolācijas plāksnei pa perimetru un vidū ar vismaz 40% aizmugures virsmas noklājumu
 • PAROC Linio 10, PAROC Linio 15 vai PAROC Linio Pro akmens vates siltumizolācijas plāksnes
 • Mehāniskie stiprinājumi
 • Līmjava + armatūras siets no stikla šķiedras ar plastmasas pārklājumu
 • Grunts
 • Apdares kārta (plānais apmetums)

Logu un durvju pieduras vietu siltumizolācijai no sāniem var izmantot PAROC Linio 15 plānās plāksnes 20 vai 30mm.

Mehāniskie stiprinājumi parasti ir plastmasas patrona ar dībeļnaglu vai dībeli un plastmasas ķīli atkarībā no pamatnes materiāla.

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Jaunas ārsienas būvmateriāls Upēc (W/m2K) ar siltumizolāciju, PAROC Linio 10 mm
100 120 160 180 200
Dzelzsbetona siena 250 mm 0,34 0,28 0,22 0,20 0,18
Keramzīta bloks 250 mm
0,25 0,22 0,18 0,16 0,15
Keramikas bloks 250 mm
0,23 0,21 0,17 0,16 0,14
Gāzbetona bloks 300 mm
0,19 0,18 0,15 0,14 0,13

Piezīmes:
Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi. 
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U.
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw neventilējamam būvelemantam 0,002 W/mK.

 

Apmetama siena ar akmens vates lamellu siltumizolāciju un plāno apmetumu

Lamellu lokšņu siltumizolācija ir īpaši ieteicama sienām, kam nepieciešama ļoti biezs siltumizolācijas slānis sākot virs 200mm . Lamellām ir cieta izturīga virsma un ļoti augsts stiepes izturības līmenis, kas tās padara piemērotas situācijās, kad ir nepieciešama liela mehāniskā izturība pret vēju, piemēram, augstu ēku fasādēs. PAROC akmens vate ir noturīga un saglabā formu neatkarīgi no temperatūru svārstībām.


 • Nesošā siena: monolīts betons, dzelzsbetona paneļi vai viegla betona bloki
 • Grunts pēc nepieciešamības
 • Līmjava siltumizolācijas lamellai ar 100% aizmugures virsmas noklājumu
 • PAROC Linio 80 akmens vates siltumizolācijas lamellas
 • Līmjava + armatūras siets no stikla šķiedras ar plastmasas pārklājumu
 • Grunts
 • Apdares kārta (plānais apmetums)

Logu un durvju pieduras vietu siltumizolācijai no sāniem var izmantot PAROC Linio 15 plānās plāksnes biezumos 20 vai 30 mm.

Mehāniskie stiprinājumi lamellām nav nepieciešami . Liela formāta daudzstāvu ēkās par mehānisko stiprinājumu nepieciešamības konsultēties ar projektētāju vai kādu no sistēmas turētāja uzņēmumiem.

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Jaunas ārsienas būvmateriāls Upēc(W/m2K) Papildus siltumizolācija, PAROC Linio 80 mm
120 150 180 200 240
Dzelzsbetona siena 250 mm 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16
Keramzīta bloks 250 mm
0,24 0,20 0,18 0,16 0,14
Keramikas bloks 250 mm
0,22 0,19 0,17 0,16 0,14
Gāzbetona bloks 300 mm
0,19 0,16 0,15 0,14 0,12

Piezīmes:
Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi. 
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U.
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw neventilējamam būvelemantam 0,002 W/mK.

Gandrīz nulles enerģijas ēku (GNEĒ) sienu konstrukcijas jaunā būvniecībā


 • Nesošā siena: monolīts betons, dzelzsbetona paneļi vai viegla betona bloki
 • Grunts pēc nepieciešamības
 • Līmjava siltumizolācijas lamellai ar 100% aizmugures virsmas noklājumu
 • PAROC Linio 80 akmens vates siltumizolācijas lamellas ar biezumu > 300mm
 • Līmjava + armatūras siets no stikla šķiedras ar plastmasas pārklājumu
 • Grunts
 • Apdares kārta (plānais apmetums)

 

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Jaunas ārsienas būvmateriāls Upēc(W/m2K) Papildus siltumizolācija, PAROC Linio 80 mm
300 350 400 450
Dzelzsbetona siena 250 mm 0,13 0,12 0,1 0,09
Keramzīta bloks 250 mm
0,12 0,11 0,09 0,08
Keramikas bloks 250 mm
0,13 0,11 0,10 0,09
Gāzbetona bloks 300 mm
0,10 0,09 0,08 0,07

Piezīmes:
Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi. 
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U.
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw neventilējamam būvelemantam 0,002 W/mK.

 

Apmetama siena ar akmens vates plākšņu siltumizolāciju un biezo apmetumu

Ārējā siena ar akmens vates plāksnēm un biezo apmetumu ir pamatots un labs risinājums gan jaunai celtniecībai, gan renovācijai, kur virsū siltumizolācijai ir nepieciešama izturīgāks ārējais slānis. Apmetuma biezums ir apm 20-25 mm, kas nodrošina ļoti stingras virsmas triecienizturīgu fasādi. Šajā risinājumā plāksne tiek fiksēta pie sienas tikai mehāniski. Apmetuma armēšanai šai sistēmā ir paredzēts cinkots tērauda siets, kas piestiprinās ar atsevišķu fiksatoru – sieta turētāju pie mehāniskā vates stiprinājuma. Sieta turētājs arī nodrošina nepieciešamo atstarpi sietam no siltumizolācijas virsmas. Saite starp sienu un apmetuma slāni caur šo stiprinājumu līdz ar to ir elastīga. Siltumizolāciju var uzstādīt ziemā un apmetuma darbu, ieskaitot tērauda sieta uzstādīšanu, var veikt pavasarī.


 • Nesošā siena: monolīta betona, dzelzsbetona paneļi, viegla betona bloki, esoša siena
 • PAROC Linio 10 akmens vates siltumizolācijas plāksnes
 • PAROC XFR Mehāniskie stiprinājumi betona, viegla betona, koka pamatnēm
 • PAROC XNR 001 apmetuma tērauda siets
 • PAROC XFN 004 sieta turētājs
 • Trīs atsevišķi kaļķu cementa apmetuma slāņi

Logu un durvju pieduras vietu siltumizolācijai no sāniem var izmantot PAROC Linio 15 plānās plāksnes 20 vai 30 mm.

Pareizu apmetuma slāņu pielietojumu.

 

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Jaunas ārsienas būvmateriāls Upēc(W/m2K) ar siltumizolāciju, PAROC Linio 10 mm
100 120 160 180 200
Dzelzsbetona siena 250 mm 0,34 0,28 0,22 0,20 0,18
Keramzīta bloks 250 mm
0,25 0,22 0,18 0,16 0,15
Keramikas bloks 250 mm
0,23 0,21 0,17 0,16 0,14
Gāzbetona bloks 300 mm
0,19 0,18 0,15 0,14 0,13

Piezīmes:
Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi. 
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U.
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw neventilējamam būvelemantam 0,002 W/mK.

 

Pie plašākas ēkas renovācijas ir iespēja jaunus gaisa pieplūdes un izplūdes kanālus iestrādāt sienas ārpusē siltumizolācijas slānī. Siltumizolācijas biezumam šādās vietās būtu jābūt vismaz 200 mm.


 • Nesošā siena: monolīta betona, dzelzsbetona paneļi, viegla betona bloki, esoša siena
 • Vēdināšanas kanāli
 • PAROC Linio 10 akmens vates siltumizolācijas plāksnes
 • Plānā vai biezā apmetuma sistēma

 

Īpatnējās siltumvadītspējas atsauces vērtības , kas pielietotas siltuma caurlaidības koeficienta U aprēķinos saskaņā ar standartu
LVS EN 6946:

Izstrādājums
Īpatnējā siltumvadītspēja
Siltuma pretestība
Keramzīta bloks 250 mm λD = 0,26 W/mK R = 0,96 m2K/W
Keramikas bloks 250 mm
λD = 0,45 W/mK
R = 0,56 m2K/W
Gāzbetona bloks 250 mm λD = 0,12 W/mK R = 2,08 m2K/W
Plānais apmetums
λD = 1,00 W/mK
 
Dzelzsbetons
λD = 1,7 W/mK
 
PAROC Linio 10 λD = 0,036 W/mK
PAROC Linio 15 λ= 0,037 W/mK  
PAROC Linio 80 λD = 0,040 W/mK  
Labojuma koeficients (PAROC Linio) neventilēts būvelements
Δλ = 0,002 W/mK  
Siltuma prestestības iekšējai un ārējai virsmām Rsi + Rse = 0.17 m2K/W