Vecas sienas konstrukcijas renovēšanu sāciet ar tās stāvokļa pārbaudi un novērtēšanu. Projektējiet jauno konstrukciju atkarībā no esošās sienas materiāla vai paneļa slāņu stāvokļa.

Šis risinājums parāda, kā veco sienu var iekļaut siltākā un sausākā vidē, tādējādi samazinot vai pat pilnīgi novēršot sala bojājumus un vecās konstrukcijas karbonizāciju. Veicot renovāciju/siltināšanu, rīkojieties saskaņā ar apmetuma sistēmas turētāja ieteikumiem.

Apmesta fasāde, renovācija
Līdzšinējā konstrukcija  
  • Esošā sienas konstrukcija: betona trīsslāņu senvičpanelis
Jauna konstrukcija
  • Siltumizolācija: PAROC FAS B, PAROC FAS3, PAROC FAS 4 vai PAROC FAL 1, ko piestiprina ar līmjavu un/vai mehāniski, atkarībā no izolācijas sistēmas 
  • Ārējā apmetuma sistēma (saskaņā ar sistēmas turētāja instrukcijām)

Ja esošā paneļa vecā virsma ir sliktā stāvoklī, tā jānoņem pilnībā. Atkarībā no vecā izolācijas slāņa stāvokļa šo izolāciju var atstāt vai noņemt. Ja tā joprojām ir labā stāvoklī, tad atstājiet to zem papildu izolācijas.

Apmesta fasāde, renovācija
Līdzšinējā konstrukcija  
  • Esošā siena: vecā gatavā senvičtipa betona paneļa serde
Jauna konstrukcija
  • Siltumizolācija: PAROC FAS B ar mehāniskiem stiprinājumiem 
  • Bieza apmetuma sistēma (saskaņā ar sistēmas turētāja instrukcijām) 

Ja esošā sienair bez izolācijas, tad uz paneļa virsmu nogruntējiet vai uzstrādājiet šķidru javu vai arī uzmontējiet elastīgu siltumizolācijas plāksni vai rulli. Uz esošās sienas uzlieciet jaunu siltumizolācijas slāni un uzstrādājiet apmetuma sistēmu. Piestipriniet jauno izolācijas slāni saskaņā ar projektu un esošās konstrukcijas pārbaudes pamata.

Apmesta fasāde vecām paneļu sienām (renovēta ēka)
Līdzšinējā konstrukcija 
  • Esošā sienas konstrukcija: vecais betona panelis vai cits sienas materiāls 
Jauna konstrukcija
  • Siltumizolācija: PAROC FAS B, PAROC FAS 3 vai PAROC FAL 1, ko piestiprina ar līmi un/vai mehāniski, atkarībā no siltumizolācijas sistēmas 
  • Apmetuma sistēma (saskaņā ar sistēmas turētāja instrukcijām)


Skaties video par esošu betona paneļu sienu renovāciju:

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.