Bēniņu pārsegumi. Renovācija

Siltuma taupīšanas programmas īstenošanai ēkās vai mājās, pirmām kārtām, ir nepieciešams pietiekami biezs siltumizolācijas slānis visās ārējās norobežojošās konstrukcijās . Bēniņos, kā arī lēzenos jumtos parasti ir vairāk vietas un telpas siltumizolācijas biezumu paaugstināšanai, un šajās konstrukcijās to arī ir visvieglāk izdarīt . Siltumizolācijai uz neapkurināmu bēniņu pārsegumiem lieto beramo akmens vati vai arī plāksnes . Ar beramo vati var labi un ātri piepildīt slīpās un nestandarta vietas , siltumizolācijas slānis ir viendabīgs un pārklāj konstrukciju bez šuvēm . Beramā vate ir neatņemama sausās būves un koka statņu konstrukciju sastāvdaļa. Beramās akmens vates iestrādi ieteicams pasūtīt kopā ar pūšamas iekārtas pakalpojumu.

Labā stāvoklī esoša siltumizolācija uz bēniņu pārseguma parasti tiek atstāta . Nepieciešams pārliecināties, ka esošā siltumizolācija ir sausa, un izlīdzināt esošo slāni . Ja esošais slānis ir mitrs, tad tas jāizžāvē, pirms tiek uzklāts jauns . Ja konstrukcijai ir nepieciešama jauna tvaika izolācija jeb blīvāks iekšējais slānis, tad jau tvaika izolācijas membrānu var klāt uz esošā slāņa tā, lai tas atrastos ne augstāk par ¼ daļu no kopējā aprēķinātā siltumizolācijas slāņa siltuma pretestības lieluma . Vēja novadīšanas plāksne nodrošina ventilāciju aukstajos bēniņos un padara ārsienas un jumta savienojumu vēja necaurlaidīgu.

Esoša bēniņu pārseguma renovācija un siltināšana ar beramo akmens vati

a. Ieteicams pasūtīt darbu uzņēmumam, kas specializējies beramās vates siltumizolācijas ierīkošanā.
b. Ja bēniņu platība ir neliela, beramo vati var uzbērt pašu spēkiem izlīdzinot to ar grābekli. Šai gadījumā labāks būs izstrādājums PAROC BLT 9.

Pārseguma sijas, aukstie bēniņi (ēku renovācija)
 • Jumta konstrukcija un seguma materiāls
 • PAROC XVA 002, vēja novadīšanas barjera
 • Beramā akmens vate vate PAROC BLT3 vai PAROC BLT9
 • Esošs siltumizolācijas slānis (skaidas, izdedži, smiltis )
 • Iekšpuses melnie griesti
 • Iekšējā virsma, griesti

Ventilācijas telpai virs siltumizolācijas slāņa ir būtiska nozīme. Zemās bēniņu telpas jānodrošina vismaz ar 100-200mm atstarpi, kur ieplūst ārējais gaiss.

Ja esošais siltumizolācijas slānis ir plāns, neblīvs un no porainiem materiāliem, tad ieteicams, pirms akmens vates uzbēršanas uzklāt papildus tvaika izolāciju.

Siltumizolācija ir mīksta un tā nenes soļu slodzi. Bēniņu lietošanai ir jāierīko staigāšanai paredzētas laipas.

 

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Resošā (m2K)/W Pārsegumam
Upēc W/(m2K) Papildus siltumizolācija, PAROC BLT 3 vai PAROC BLT 9; mm
200 250 300 350 400
0,5 0,21 0,17 0,15 0,13 0,11
0,7 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11
1,0 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10

Piezīmes.
Resošā nozīmē siltumpretestību esošajam pārsegumam, ko pirms renovācijas nepieciešams atsevišķi novērtēt.
Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi. 
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U.
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw brīvi bērtai minerālvatei 0,008 W/mK.
Jaunā būvniecībā, kur koka pārseguma siltumizolācija ir tikai beramā akmens vate siltumizolācijas biezumu ieteicams izvēlēties ne mazāku par 400 mm.

Esoša bēniņu pārseguma renovācija un siltināšana ar elastīgajām akmens vates plāksnēm

Elastīgu plākšņu izmantošana ir efektīvs pārsegumu siltumizolācijas papildināšanas paņēmiens taču jāatceras , ka plāķšņu vai ruļļveida izolācijas izmantošanai ir ieteicams lietot papildus rāmi , kas ir darbietilpīgi. Pretējā gadījumā siltumizolācijas virsma būs “viļņaina “ ir . Vēja novadīšanas plāksne nodrošina ventilāciju aukstajos bēniņos un padara ārsienas un jumta savienojumu vēja necaurlaidīgu.

Pārseguma sijas, aukstie bēniņi (ēku renovācija) 
 • PAROC XVA 002, vēja novadīšanas barjera
 • PAROC Ultra elastīgā akmens vates plāksne
 • Esošs siltumizolācijas slānis
 • Iekšpuses melnie griesti
 • Iekšējā virsma

 

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Resošā (m2K)/W Pārsegumam
Upēc W/(m2K) Papildus siltumizolācija, PAROC Ultra; mm
200 250 300 350 400
0,5 0,17 0,14 0,11 0,10 0,09
0,7 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09
1,0 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08

Piezīmes.
Resošā nozīmē siltumpretestību esošajam pārsegumam, ko pirms renovācijas nepieciešams atsevišķi novērtēt.
Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi. 
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U.
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.
Jaunā būvniecībā, kur pārseguma siltumizolācija ir tikai elestīgā plākšņu akmens vate, siltumizolācijas biezumu ieteicams izvēlēties ne mazāku par 300 mm .

 

Esošs iztīrīts vai jauns betona pārsegums, virs kura ir neapkurināmi bēniņi

Esošs iztīrīts vai jauns betona pārsegums, virs kura ir neapkurināmi bēniņi
 • PAROC XVA 002, vēja novadīšanas barjera
 • PAROC beramā vate PAROC BLT3 vai PAROC BLT9
 • Betona pārsegums
 • Iekšējā virsma

 

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Resošā (m2K)/W Pārsegumam
Upēc W/(m2K) Papildus siltumizolācija, PAROC BLT 3 vai PAROC BLT9; mm
200 250 300 350 400
0,5 0,21 0,17 0,15 0,13 0,11
0,7 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11
1,0 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10

Piezīmes.
Resošā nozīmē siltumpretestību esošajam pārsegumam, ko pirms renovācijas nepieciešams atsevišķi novērtēt.
Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi. 
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U.
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw brīvi bērtai minerālvatei 0,008 W/mK.
Jaunā būvniecībā , ar dzelzsbetona paneļu pārsegumu, kur siltumizolācija ir tikai beramā akmens vate siltumizolācijas biezumu ieteicams izvēlēties ne mazāku par 300 mm.

Īpatnējās siltumvadītspējas atsauces vērtības , kas pielietotas siltuma caurlaidības koeficienta U aprēķinos saskaņā ar standartu LVS EN 6946

Izstrādājums
Īpatnējā siltumvadītspēja
Siltuma pretestība
Ģipškartona loksne λD = 0,25 W/mK R = 0,052 (m2K)/W
Koka latojums 22X100 mm; cc300 mm λ= 0,14 W/mK R = 0,052 (m2K)/W
Viendabīgs koks λD = 0,14 W/mK  
Dzelzsbetona pārsegums ap 2400 kg/m3
λD = 1,7 W/mK
 
Esoši koka pārsegumi
  R= 0,5-1,0 (m2K)/W
PAROC Ultra  λD = 0,035 W/mK
Labojuma koeficients (PAROC Ultra)
Δλ = 0,001 W/mK  
Koka konstrukciju īpatsvars siltumizolācijas materiālā
10%  
PAROC BLT 3 vai PAROC BLT 9 λD = 0,041 W/mK  
Labojuma koeficients (PAROC BLT3) Δλ = 0,008 W/mK  
Siltuma prestestības iekšējai un ārējai virsmām
   Rsi+Rse = 0,14 (m2K)/W