Materiālu Banka

Mums ir lietošanai sakrāta izlase ar ar logotipiem, simboliem, attēliem un preses publikācijām.

Paroc Materiālu Banka piedāvā attēlus un logotipus publicēšanas nolūkiem. Comerciāla rakstura lietošana nav atļauta. Lūdzu atcerieties ielikt atsauci uz Paroc kā avotu.

Ja jums ir jautājumi par Paroc logotipu vai attēlu izmantošanu sazinieties ar mums vai ar Group.Communications@paroc.com.  

Lietojot Groza Funkciju:

  1. Spiediet uz izvēlēto mapi un izvēlieties materiālu. 
  2. Atzīmējiet, ko nepieciešams lejupielādēt. 
  3. Spiediet “materiālu lejupielāde” augšējā kreisā lapas stūrī. 
  4. Izvēlieties starp drukāt un web formātu.

Uz Materiālu banku >>