Ētikas kodekss

Paroc Group Code of Conduct

Atbildīgas biznesa prakses nodrošināšana

Paroc ētikas kodekss nosaka to, kā visi mūsu darbinieki strādā un mijiedarbojas ar ieinteresētajām pusēm, sākot ar izejmateriālu iegūšanu un beidzot ar mūsu risinājumu un pakalpojumu nodrošināšanu visās valstīs, kurās mēs darbojamies. 

Kopā ar mūsu vērtībām, darbības plāniem un vadību tas palīdz mūsu cilvēkiem tiekties pēc biznesa mērķiem, vienlaikus ievērojot ieinteresēto pušu ieceres, starptautisko ētikas praksi, atzītu vides veiktspēju un juridisku atbilstību. Līdzīgi augstas cerības mēs liekam arī uz mūsu piegādātājiem.

Mūsu ētikas kodekss nosaka minimālo nepieciešamo uzvedību tādās jomās kā caurskatāmība, godīgums un integritāte, juridiskā atbilstība, vides aizsardzība un cilvēktiesības. Mūsu vadītājam ir galīgā atbildība attiecībā uz kodeksa ievērošanu, ko mēs nododam tālāk uzņēmumā, izmantojot vadības struktūru un noteiktus darbības plānus, tostarp korupcijas un kukuļdošanas novēršanas politiku.

Ziņošana par ētiska rakstura bažām

Atbildīga biznesa veicināšanas politika un vadlīnijas ir labi integrētas mūsu biznesa praksē, un mums ir spēcīga kultūra, kas atbalsta ētisku uzvedību. Uztverot nopietni savu atbildību, mēs  nodrošinām darbiniekiem un ārējām ieinteresētām pusēm kanālu, caur kuru iespējams ātri un konfidenciāli ziņot par iespējamām bažām.

Šo kanālu, Fair Play, pārvalda neatkarīga trešā puse, kas nozīmē, ka ikviens var ziņot par patiesām bažām attiecībā uz Paroc uzvedību, arī anonīmi, ja viņi tā vēlas, zinot, ka reakcija būs profesionāla, ievērojot visu pušu tiesības.

Mēs ticam, ka mūsu ētikas kodekss un Fair Play kanāls ir svarīgi rīki, lai mums palīdzētu sasniegt ilgtspējīgu un rentablu biznesu, un lai mēs spētu nosargāt savu reputāciju un atbilstu savai tirgū vadošajai lomai sabiedrībā.

Dodieties uz Paroc uzņēmuma interneta vietni, lai iepazītos ar ētikas kodeksu un aizpildītu ziņošanas veidlapu.