Vispārīga apiešanās instrukcija

Droša PAROC akmens vates apstrāde un lietošana

Glabāšana un apiešanās 

Ja siltumizolācijas materiālu uzglabā ārpus telpām, tas jāsargā no lietus. Sakraujiet pakas uz līdzenas platformas, kas nesaskaras ar grunti, piemēram, uz paletēm vai tml. Ja nepieciešams, apklājiet pakas ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu vai plastmasas plēvi. Ja izolācijas materiāls tomēr samirkst, to var izžāvēt un lietot kā parasti. Akmens vate ātri izžūst un arī pēc samirkšanas saglabā savas īpašības.

Rīkojieties ar siltumizolācijas materiāla pakām tā, lai tās netiktu bojātas. Ievērojiet piesardzību paku iekraušanas un izkraušanas laikā, lai tām nesabojātu malas vai stūrus.

Griešana

PAROC akmens vates griešana un apstrāde ir vienkārša. Izmantojiet speciālo PAROC nazi ar platu asmeni. Ja nepieciešams daudz griezt, izmantojiet PAROC griešanas galdu, lai bez grūtībām vienveidīgi un pareizā leņķī piegrieztu izolācijas materiālu.

Griežot plāksnes ar pārklājumu, tās jāgriež no pārklājuma puses.

Vispārējie uzstādīšanas noteikumi

Veiciet izolācijas uzstādīšanu pēc iespējas agrākā būvdarbu posmā, kad celtnē ir laba ventilācija un siltumizolācijas uzstādīšanas vieta ir viegli pieejama.

Siltumizolācija ir jāuzstāda rūpīgi, kā arī jāpārbauda, vai starp plāksnēm vai savienojumos nav spraugu. Svarīgi, lai izolācija būtu blīva konstrukcijas siltajā pusē. Izolācijas siltajā pusē nav pieļaujamas vienlaidu spraugas. Ja siltajā pusē būs spraugas līdz konstrukcijas aukstajai pusei, tad izolācijas efektivitāte būtiski samazināsies.

Veicot izolēšanu, izmantojiet piemērota lieluma plāksnes. Nav ieteicams izmantot mazas plāksnes (mazākas par 200 mm), jo tad būs vairāk spraugu.

Gādājiet, lai dažādos izolācijas slāņos plākšņu savienojumu vietas nesakrīt. Izvairieties veidot četru stūru savienojumus vienā punktā.

Mazgāšanās dušā

Darba dienas beigās nomazgājiet visu ķermeni ar remdenu vai aukstu ūdeni.

Mazgājieties, netaupot ūdeni.

Pēc darba pārģērbieties tīrā apģērbā.

Uzkopšana

Nekavējoties atbrīvojieties no visiem atkritumiem.

Telpās, kur bieži strādājat ar akmens vati, ieteicams veikt uzkopšanu katru dienu.

Vēdināšana

Nodrošiniet labu telpas vēdināšanu, lai samazinātu putekļu daudzumu gaisā.

Ievērojiet, ka izolācijas materiāla putekļi un šķiedras nav kaitīgas cilvēkiem.  

Individuālais aizsardzības aprīkojumsZinātnisku pētījumu rezultāti liecina, ka akmens vates šķiedras nav kaitīgas cilvēka veselībai. Aizsargaprīkojums ir jālieto, lai novērstu ādas kairinājumu.

Lietojiet savām vajadzībām atbilstošu individuālo aizsargaprīkojumu. Darba apģērbu glabājiet atsevišķi no pārējā apģērba.

Ja jūsu acis ir jutīgas pret putekļiem, valkājiet aizsargbrilles. Tas ir īpaši svarīgi, ierīkojot izolāciju griestos, virs galvas. Ja lietojat kontaktlēcas, vienmēr valkājiet aizsargbrilles, kas cieši piekļaujas sejai.

Ja ir daudz putekļu, lietojiet putekļu masku (tas var būt nepieciešams, strādājot ar, piemēram, beramu izolācijas materiālu).

 

Atkritumu apstrādeVeicot izolēšanu, izmantojiet piemērota lieluma plāksnes. Plākšņu atgriezumus izmantojiet kā papildu izolāciju jumtā zem pūšamās akmens vates, vai kā kanāla pildījumu un izolācijas slāni zemē. Šie atgriezumi nekaitē apkārtējai videi.

Plastmasas iepakojumu (PE-LD) nododiet otrreizējai pārstrādei vai sadedziniet.

Ja vietējās varas iestādes to neaizliedz, akmens vates atkritumus un akmens vates iepakojumu izmetiet parastajos atkritumu poligonos.

Akmens vate no nojauktām ēkām tiek iznīcināta kā atkritumi.