Ventilējamu sienu siltumizolācija

Projektējot un uzstādot ventilējamās sienu konstrukcijas, ir jāievēro rāmju, kronšteinu, vaduļu, siltumizolācijas un apdares plākšņu ražotāju rekomendācijas. Kopējo sistēmas atbilstību slodzes nestpējai nosaka projektēšanas procesā vai arī iespējamās kompleksās sistēmas piegādātājs izstrādā savas rekomendācijas katram projektam atsevišķi.

Prasības siltumizolācijas slāņa uzstādīšanai

 • Bloku, ķieģeļu vai dzelzbetona sienu siltumizolācija ar piekaramu ventilētas fasādes sistēmu:
  -akmens vates plāksnēm jābūt cieši savienotām savā starpā un cieši jāpieguļ sienas konstrukcijai;
  -starp vēja aizsardzību un ventilējamas fasādes apdares plāksnēm ir nodrošināta pietiekama ventilējama gaisa telpa; fasāde ir ventilēta un starp siltumizolāciju un apdares plāksni ir atstarpe
  -strādājot ārā ir jānovērtē laika apstākļi - lietus gadījumā nestrādāt, apklāt būvmateriālus un neatstāt siltumizolācijas slāņus atklātus uz nakti, ja gaidāms lietus.

 • Vienu slāņu siltumizolācijas risinājumam izvēlas PAROC WAS35t vai PAROC WAS35tb plāksni kurai atsevišķa vēja aizsardzība nav nepieciešama.

  Viena slāņa siltumizolācijas uzstādīšana ar PAROC WAS 35 (t) plāksnēmViena slāņa siltumizolācijas uzstādīšana ar PAROC WAS 35 (t) plāksnēm:

  1.PAROC WAS 35 (t) 
   
  Siltumizolācijas plākšņu montāžas virziens var būt gan horizontāls, gan vertikāls. Svarīgi ir veidot nobīdi starp plākšņu kārtām , kā arī veidot pareizu siltumizolācijas plākšņu savienojumu ēkas stūros. • Divslāņu siltumizolācija, kad pamatkārtas tiek ieklāta ar PAROC Ultra vai PAROC Ultra plus universālajām akmens vates plāksnēm, ir jāaizsargā no vēja. Šajā līmenī var izmantot speciālas vēja aizsardzības plāksnes: PAROC Cortex, PAROC WAS 25t vai PAROC WAS 35t.

  Galvenā siltumizolācijas slāņa uzstādīšana no PAROC Ultra / PAROC Ultra plus divslāņu sistēmā
  Galvenā siltumizolācijas slāņa uzstādīšana no PAROC Ultra / PAROC Ultra plus divslāņu sistēmā:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus 

  Siltumizolācijas plākšņu montāžas virziens var būt gan horizontāls, gan vertikāls. Svarīgi ir veidot nobīdi starp plākšņu kārtām , kā arī veidot pareizu siltumizolācijas plākšņu savienojumu ēkas stūros.

 • Vēja aizsardzības plāksnes jāuzstāda, nosedzot galvenā siltumizolācijas slāņa plākšņu salaiduma vietas.  


   
  Vēja aizsardzības uzstādīšana ar PAROC WAS 35t plāksnēm divslāņu sistēmāVēja aizsardzības uzstādīšana ar PAROC WAS 35t plāksnēm divslāņu sistēmā:

  1.PAROC Ultra/PAROC Ultra plus
  2.PAROC WAS 35(t) 
   

  Vēja aizsardzības uzstādīšana no PAROC Cortex plāksnēm divslāņu sistēmāVēja aizsardzības uzstādīšana no PAROC Cortex plāksnēm divslāņu sistēmā:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus
  2. PAROC Cortex

  Vēja aizsardzības plākšņu montāžas virziens var būt gan horizontāls, gan vertikāls. Svarīgi ir to pielāgot pirmajai siltumizolācijas kārtai un atkarībā no plāksnes izmēra veidot nobīdi tā, lai tiek pārsegtas pirmā slāņa šuves.

 • Vēja aizsardzības paneļu PAROC Cortex šuves jāsalīmē kopā ar speciālu blīvlenti PAROC XST 020, bet ēkas stūri un atveres jānoblīvē ar speciālu lenti PAROC XST 021. Ieteicamais vēja aizsargslāņa biezums ir 30. -50 mm. Visu vēja aizsardzībai izmantoto plākšņu pārklājumiem jābūt vērstiem uz āru.

 • PAROC Ultra un PAROC Ultra plus elastīgās akmens vates plāksnes:
  -565 mm platumā koka rāmim ar soli pa centriem 600 mm, (ar nosacījumu, kad koka statņa platums ir 50mm)
  -610 mm platumā metāla rāmim ar soli pa centriem vai vadulēm 600 mm.

 • Ja karkasa soļi atšķirās, plāksnes ir kvalitatīvi jāpiegriež uz vietas un to platumam jābūt par 1,5-3% (parasti 10-15mm) lielākam nekā attālumam starp rāmja malām, kur šīs plāksnes tiks uzstādītas, lai tās labi iespīlētos.

 • Siltumizolācijas slāņi tiek piestiprināti pie pamatnes ar mehāniskajiem stiprinājumiem Ieteicamais minimālais stiprinājuma skaits siltumizolācijas slānim ir ≥ 2-4 vienības/m2.

 • Stiprinājumu skaitam jānodrošina , ka siltumizolācijas plāksnes labi un vienmērīgi pieguļ pie sienas virsmas. Siltumizolācijas slānis nedrīkst būt saspiests vai samīcīts.
 • Precīzu stiprinājumu skaitu un to izvietojumu nosaka projektētājs, ražotājs vai sistēmas piegādātājs.

 • Profili un vadules apdares nostiprināšanai un ventilējamas gaisa spraugas veidošanai jāuzstāda tā, lai nedeformētos vēja izolācijas slānis un saglabātos ventilējama gaisa sprauga vismaz 25 mm.

  .