Montāžas vadlīnijas slīpajiem jumtiem - mansardu izbūvēm

Warm attic 1

Pārbaudiet vecos bēniņus (siltumizolācijas un konstrukciju stāvokli). Ja vecā konstrukcija un siltumizolācija ir labā stāvoklī, tad vienkārši uzlieciet jaunus izolācijas slāņus. Ja tā ir mitra vai sapelējusi, tad to izņemiet. Ja ir mitruma bojājumi, tad pievērsiet īpašu vērību konstrukcijai un veiciet vajadzīgo remontu. Pārbaudiet, vai bēniņu pārsedze nelaiž cauri mitru gaisu no lejas. Noslēdziet visas atveres, kur šāds gaiss tiek cauri. Ja nepieciešams, nolīdziniet veco izolāciju.

Warm attic 2

Uzstādiet vēja novadīšanas plāksnes paralēli slīpajam jumtam, lai to augšmalas būtu vismaz 150 mm virs jaunās izolācijas. Pārbaudiet, vai starp jauno izolāciju un jumtu ir vismaz 50 mm plata sprauga.

Warm attic 3

Ierīkojiet pagaidu grīdu no saplākšņa vai tamlīdzīga materiāla. Ja nepieciešams, ierīkojiet papildu balsta konstrukcijas, piemēram, papildu grīdas sijas vai jumta kopnes. Sagatavojiet vietu kontroles lūku ierīkošanai.

Warm attic 4

Ieklājiet PAROC eXtra plāksnes līdz grīdas siju augšējai malai. Izvairieties no spraugām savienojumos ar blakus konstrukcijām.

Warm attic 5

 

Pirms siltumizolācijas ierīkošanas parūpējieties par vēja aizsardzības izolāciju. Ielieciet distances latojumu atstarpinātājus, lai izveidotu vismaz 50 mm platu spraugu starp vēja aizsardzības plāksnēm un jumta konstrukciju. Paroc iesaka PAROC WAS 25t, PAROC WAS35t vai PAROC Cortex kā vēja aizsardzības izolācijas plāksnes.

Vēja aizsardzības plāksnes ar pārklājumu piegrieziet no pārklājuma puses. Vispirms uzstādiet vēja aizsardzības plāksnes pie latojuma atstarpinātājiem, sākot no sienas apakšas un kores virzienā, lai tās būtu vismaz 150 mm virs plānotās horizontālās siltumizolācijas kārtas.

Warm attic 6

Izolējiet koka karkasa nodalījumus. Sāciet no lejas. Ja nepieciešams, lietojiet atbilstošas līmlentes (plastmasas vai papīra), lai pieturētu pāksnes, kamēr uzstādāt tvaika barjeru.

Ievērībai Ja tiek klāti vairāki PAROC eXtra slāņi, tad plāksnes jāliek ar nobīdi un pārlaidumu.

Warm attic 7

Piestipriniet PAROC XMV 020 tvaika barjeru pie koka karkasa un pie jumta slīpēm. Ierīkojiet savienojumus vismaz ar 200 mm pārlaidumu. Tāpat ievērojiet, ka 200 mm tvaika barjeras daļai ir jābūt zem grīdas. Aplīmējiet ar līmlenti savienojumus ar PAROC XST 020.

Lai pilnībā maksimāli pārsegtu spāres un slāņus , ir ieteicams ierīkot 50 mm latojumu no iekšpuses, cc300 un aipildīt to ar papildus PAROC eXtra plāksnēm. Ieklājiet grīdas segumu, apšujiet sienas un jumta slīpes. Ierīkojiet aplodas bēniņu durvīm un kontroles lūkām. Pielāgojiet aplodu bēniņu durvīm.

Warm attic 9

Izolējiet bēniņu griestus ar plāksnēm. Rūpīgi izolējiet griestu un jumta slīpuma sadures vietas.

Warm attic 8

Ja nav vajadzības vai iespējas uzlabot energoefektivitāti augstāk aprakstītajā veidā, pienaglojiet latojuma apšuvumu visā bēniņu telpā ar c/c 300 mm bez izolācijas aipildījuma. Ielieciet bēniņu durvis un kontroles lūku vākus. Pielāgojiet aplodu bēniņu durvīm. Ieklājiet grīdas segumu, apšujiet sienas un jumta slīpumus.

Beigās sienas apmetiet, nokrāsojiet vai aplīmējiet ar tapetēm.