Montāžas vadlīnijas slīpajiem jumtiem

Gaisa un tvaika barjera

PAROC eXtra siltumizolāciju uzstādiet no jumta augšpuses. Uzsāciet mājas apkurināšanu tikai pēc gaisa un tvaika barjeras ierīkošanas. Tādējādi tiks novērsta nevajadzīga ūdens tvaiku kustība konstrukcijā un iespējamā kondensācija pie jumta. Rūpīgi pielāgojiet apšuvumu, lai novērstu noplūdes. Ierīkojiet tvaika barjeras savienojumus apmēram ar 200 mm pārlaidumu un rūpīgi tos blīvējiet, lai aizsargātu konstrukciju. Ja grīdas konstrukcija ir no blīvētas pilna pārklājuma betona plāksnes, tad gaisa un tvaika barjera nav nepieciešama.

Pareizi vēdiniet bēniņus

Jumtam un bēniņiem ir nepieciešama pareiza ventilācija, lai aizvadītu no bēniņiem silto, mitro gaisu. Pretējā gadījumā parādās mitruma bojājumu un puves briesmas. Ierīkojiet ventilāciju gar jumta dzegu, kur ir jābūt vismaz 50 mm augstai spraugai.

Siltumizolācija

Ieklājiet siltumizolācijas plāksnes divās vai vairākās kārtās, bez spraugām starp atsevišķām daļām. Ir svarīga gaisa apmaiņa virs siltumizolācijas, izmantojot vēja novadītājus. Tas nozīmē, ka siltumizolācija nepiekļaujas pie jumta seguma. Mitrais gaiss, kas izraisa kondensāciju uz jumta, tiek aizvadīts prom. Starp siltumizolāciju un vēja novadīšanas plāksnes augšmalu ir jābūt vismaz 100 mm platai spraugai. Virs siltumizolācijas augšējās kārtas parasti nav nepieciešama vēja aizsardzība, jo gaisa kustība ir tik neliela, ka neietekmē siltumizolācijas efektivitāti.

Jumta izolēšana ar PAROC BLT beramo vati

Alternatīvs jumta izolēšanas paņēmiens ir beramās akmens vates pielietošana. Šo materiālu iestrādā ar pūšanas iekārtas palīdzību, un to var iestrādāt līdz 40 m augstumam. (Ievērojiet! Beramās akmens vates iestrādi ar pūšamo iekārtu drīkst veikt tikai atbilstīgi apmācīti specializētas firmas darbinieki. Lūdzam sazināties ar Paroc biroju, lai saņemtu plašāku informāciju.)

Slīpu mansardu jumta izolēšana ar PAROC eXtra plāksnēm

Jumta segums ir hidrofobs un samērā slikti laiž cauri tvaikus. Šādam jumtam ir nepieciešama laba ventilācija, lai novērstu stipru mitruma uzkrāšanos. Ventilācijas nolūkā ir jāpielieto gaisa atveru spraugas dzegās, kā arī korē un ēkas gala sienās.

Gaisa un tvaika barjera

Gaisa/tvaika barjera ir jāierīko ļoti rūpīgi! Jūs taču vēlaties optimālu gaisa blīvējumu, lai mitrais gaiss netiktu cauri un lai mitrums nekondensētos zem jumta segums.

 

Siltumizolācija

Kad izolējam slīpu jumtu, siltumizolācijas biezums parasti ir atkarīgs no jumta karkasa daļu izmēriem. Palieliniet biezumu ar papildu latojuma pieaudzējumu. Lieciet siltumizolāciju vienā vai vairākos slāņos ar nobīdi. Jumta dzegās un korē ir jābūt atverēm, kas nodrošina labu gaisa cirkulāciju. Slīpiem jumtiem ir vajadzīga vismaz 50 mm plata ventilācijas sprauga.