PAROC ZERO sistēmas uzstādīšana

1. Ēkas saistīto konstrukciju daļu aizsardzība no mitruma

 Pirmkārt, ir jānodrošina, lai nesošā sienas konstrukcija būtu pietiekami stabila un izturētu uzstādāmā fasādes apšuvuma slodzi.

Pēc tam jānodrošina, lai mitrums, kas var nokļūt aiz fasādes apšuvuma, ar palīg detaļu palīdzību tiktu novirzīts prom no konstrukcijas, piemēram, ar papildus palodžu vai lāseņu uzstādīšanu

Fasādes logi un durvis tiek uzstādīti atsevišķā koka kārbā jeb rāmī, kas tiek montēts apkārt ailēm

 

 2. Siltumizolācijas uzstādīšana

Ir nepieciešams uzstādīt siltumizolācijas balstu sienas konstrukcijas apakšā, lai plāksnēm būtu pamats . Pēc tam notiek siltumizolācijas PAROC WAS 35(t) plākšņu montāža vēlams horizontālā virzienā no apakšas , stingri saspiežot plāksnes kopā tā lai nepaliktu gaisa spraugas. Plāksnes tiek piestiprinātas pie nesošās konstrukcijas ar izolācijas stiprinājumiem. Patēriņš vismaz 1 gab./plāksne. Betona konstrukcijās caur izolācijas slāni (ar betona urbi PAROC XFD 002) nesošajā konstrukcijā tiek iepriekš izurbts urbums izolācijas stiprinājumam (PAROC XFM 005).

Plāksnes piegriežot, ieteicams izmantot griešanas galdu, lai iegūtu taisnas un pēc izmēra precīzas griezuma formas. Neizmantojiet mazākus izolācijas gabalus, kas ir mazāki par 200 mm, jo tie palielina šuvju daudzumu un gaisa spraugu iespēju.

 

 3. Koka nesošās vadules uzstādīšana.

Kad siltumizolācijas plākšņu ieklāšanā ir sasniegts pietiekams augstums, vertikālās koka vadules līstes var sākt uzstādīt ar 600 mm c/c soli virs siltumizolācijas slāņa. To novietojumam jābūt taisnam. Fasādes skrūvi ievirza un skrūvē vadules augšpusē un apakšā. Ieskrūvē fasādes skrūvi PAROC XFS 002 cauri vadulei cauri izolācijas slānim nesošajā CLT koka panelī. Attālums starp horizontālām skrūvēm vertikālā virzienā saskaņā ar statikas aprēķinu , bet parasti apm. cc900 . Koka vadules montāžu vislabāk sākt no ēkas stūra. Pabeidziet uzstādīšanu ar diagonāli jeb leņķī piestiprinātām fasādes skrūvēm ko dara vadules augšdaļā apm. 100mm virs pēdējās horizontālās skrūves. Ieteicamais fasādes skrūves PAROC XSF 002 iegremdēšanas dziļums koka konstrukcijā ir vismaz 40 mm.

 

Montāžas leņķi var izmantot, lai uzstādītu diagonālo skrūvi. Fasādes skrūves (PAROC XFS 002) jāskrūvē koka konstrukcijā vismaz 30 grādu leņķī. Betona skrūvēm (PAROC XFS 004) leņķis ir 20 grādi.

PAROC XTI 001 instalācijas stūris paredzēts lietošanai, montējot PAROC XFS 002 Twin UD Fasādes skrūvju koku. Instrumentu izmanto, lai skrūvei nodrošinātu 30 ° vai 45 ° leņķi. Skrūve tiek ievietota rievā un pēc tam ieskrūvēta konstrukcijā vēlamajā leņķī.

     

Ja PAROC ZERO sistēma tiek uzstādīta uz betona, kāda vieglbetona bloka vai ķieģeļu konstrukcijas, tad tiek izmantotas PAROC XFS 004 Multi Monti Facade fasādes skrūves. Šie stiprinājumi ir iepriekš jāizurbj ar betona urbi XFD 001 (ᴓ6,3mm) cauri koka vadulei un siltumizolācijas slānim līdz nesošajai konstrukcijai. Urbuma dziļumam jābūt vismaz 40 mm. Nepieciešamais urbuma dziļums ir atkarīgs no skrūves stiprinājuma leņķa. Jāatceras , ka pirms PAROC Zero sistēmas izvēles uz vieglbetona bloku sienu konstrukcijas ir jāveic izvilces pārbaudes

 

 4. Apdares montāža

Fasādes apšuvuma uzstādīšanu veic saskaņā ar apdares ražotāja vai piegādātāja norādījumiem. Fasādes apšuvumam jābūt blīvam un jādarbojas kā aizsardzībai pret laikapstākļiem zemāk esošajām konstrukcijām. Visiem savienojumiem jābūt rūpīgi plānotiem un aizsargātiem