Montāžas vadlīnijas grīdas uz grunts plāksnēm

Pirmā stāva grīdas siltumizolācija

Pamatnei ir jābūt pilnīgi līdzenai un vismaz ar 100 mm biezu drenāžas slāni. Drenāžas slānim ir jābūt arī zem apmales. Apmalei jābūt stingri sablietētai un nolīdzinātai, tai ir cieši jāapņem drenāžas caurules. Ja gruntī ir daudz māla vai smalku smilšu sanesu, pielietojiet šķiedru materiāla slāni (pielietojuma klase II) un atdalošo slāni zem drenāžas slāņa.

Ja slodze nepārsniedz 20 kPa, izmantojiet PAROC GRS 20. Lielākas slodzes gadījumā izmantojiet ekstrudētu polistirolu Ecoprim.

Apmali var ierīkot dažādos veidos. Ierīkojiet dažus balsta elementus vai nu ar veidni, vai bez tās.
Ieklājiet PAROC GRS 20 plāksnes tādā veidā, lai nebūtu četru stūru savienojumu un vienlaidu savienojumu. Tās veidos kapilāro barjeru. Lai izvairītos no vienlaidu savienojumiem, izmantojiet divas plākšņu kārtas. Ierīkojiet laipas materiālu transportēšanai ķerrām vai ratiņiem, kā arī staigāšanai.

Izmantojiet laipu balstus vismaz ar 100x100 mm atbalsta laukumu, lai tie neiegrimtu siltumizolācijas kārtā.

Ja ir iegultas detaļas (piem., kanalizācija, akas), fiksējiet tās vajadzīgajā stāvoklī pirms liešanas ar paletēm, kas balstās uz drenāžas kārtas. Vienmēr pēc iespējas centieties novērst termiskos tiltiņus.

Pēc betona ieliešanas un veidņu noņemšanas ierīkojiet drenāžu. Ievietojiet drenāžas caurules tik dziļi, lai to virspuse būtu vismaz 150 mm zem apmales. Pieberiet zemi ap drenāžu un pie apmales ar drenāžas kārtas materiālu līdz 300 mm virs cauruļu virspuses. Ieteicams ap drenāžas materiālu ielikt šķiedru materiālu, lai tādējādi novērstu sīko daļiņu iekļūšanu drenāžas caurulēs.

Pēc piebēršanas parūpējieties, lai 3 metru attālumā no ēkas grunts virsmas slīpums būtu vismaz 1:20. Līdzinot zemi, ņemiet vērā grunts nosēšanos. Pievienojiet drenāžas caurules pie lietus kanalizācijas caurules.

Ja siltumizolācijas biezums palielinās, ierīkojiet perimetra izolāciju apkārt ēkai, lai nepieļautu, ka zeme sasalstot piebriest zem ēkas. Šim nolūkam ieteicams izmantot ekstrudētu polistirolu Ecoprim.