Montāžas vadlīnijas apmetamām fasādēm

Uzstādot siltumizolāciju, strādājiet rūpīgi

Lieciet plāksnes cieši kopā uz pamatnes, izvairieties no vienlaidu gaisa kanāliem starp sienu un siltumizolācijas plāksni. Sekojiet, lai plākšņu savienojumi būtu ar nobīdi. Nav ieteicams izmantot mazus siltumizolācijas gabalus, jo tad savienojumi var būt ar defektiem.

Apmetamo plākšņu siltumizolācijas piestiprināšana

PAROC lamellas parasti piestiprina pie sienas ar tikai līmjavu. Lamellas novieto ar zāģēto pusi pret sienu. PAROC plāksnes piestiprina sienai ar līmjavu un mehāniskiem stiprinājumiem. Pa visu plākšņu perimetru uzziediet javu un uzlieciet to arī virsmas centrā (sk. zīmējumu). Šis paņēmiens un stiprinājumu skaits ir atkarīgs no sienas veida, vēja slodzes un ēkas augstuma. Rīkojieties saskaņā ar apmetuma sistēmas turētāja instrukciju – katrai sistēmai ir savi stiprinājumi un līme, kas īpaši izstrādāta un pārbaudīta noteiktiem pielietojumiem.
Biezā apmetumā lietojiet tikai mehāniskos stiprinājumus.

Virsmas kvalitāte

Siltumizolācijas virsmai ir jābūt tīrai un bez putekļiem, lai nodrošinātu pienācīgu siltumizolācijas un apmetuma slāņu sasaisti. Tas ir jāņem vērā, glabājot un pārvadājot siltumizolāciju pirms uzstādīšanas. Tāpat ir jāsaudzē plākšņu un lokšņu malas.

Nedrīkst ilgi glabāt zem klajas debess sliktos laika apstākļos

Pielietojot apmetumu, neatstājiet siltumizolācijas virsmu ilgi bez galīgās apdares vai vismaz apsedziet to. Ilgas sliktu laika apstākļu iedarbības rezultātā apmetuma izolācijas virsma noveco, tāpēc uz tās slikti turas java. Ja tā tomēr notiek, tad ar birsti noberziet „atmirušo” siltumizolācijas virsmu (1–2 mm), lai atsegtu veselīgas šķiedras.

Sargiet siltumizolāciju no stipra lietus. PAROC® akmens vate ir noturīga pret lietus iedarbību, bet mēs iesakam apsegt siltumizolācijas materiālu uzstādīšanas laikā, it īpaši tad, ja stipri līst.

Mitra siltumizolācija sienas konstrukcijā

Akmens vate laiž cauri ūdens tvaikus un atgrūž mitrumu. Ja izstrādājuma virsma kļūst mitra pēc tā uzstādīšanas sienas konstrukcijā, vate parasti ātri izžūst, un izstrādājuma siltumizolācijas īpašības atjaunojas.
siltumizolāciju, kam viegli samirkusi nemarķētā ārpuse (tā puse, kur nav sarkano atzīmju), var uzstādīt, jo tā tiks izvēdināta un izžūs. Ja izolācijas plāksnei ir slapjas abas puses, tad to aizstājiet ar citu izolācijas plāksni.

Glabāšana

Lai nodrošinātu pareizu izolācijas funkcionēšanu pirms uzstādīšanas, glabājiet siltumizolācijas pakas tā, lai tās netiktu sabojātas, nesamirktu un nenotraipītos.