Projektēšanas vadlīnijas ventilējamām facādēm

Valsts būvnoteikumos parasti nav konkrētu vēja aizsardzības prasību. Tādos gadījumos ievērojiet tālāk sniegtos ieteikumus. Ja valsts būvnoteikumu prasības ir stingrākas par šiem, tad rīkojieties saskaņā ar valsts būvnoteikumiem. Tālāk minētie ieteikumi balstās uz zinātnisku pētījumu rezultātiem Somijā un Lietuvā, kā arī mūsu plašo pieredzi Skandināvijas valstīs. Šos pētījumus veikušas neatkarīgas pētnieciskās iestādes. Ventilējamas fasādes var projektēt daudzos atšķirīgos veidos, bet visām sistēmām ir jānovērš iekšējā apvalka bojājumi mitruma ietekmē. Ja siltumizolācijai ir atvērta uzbūve, tā ir jāaizsargā ar vēja barjeru, lai tiktu saglabātas siltumizolācijas īpašības. Gaisa ventilācijas atveres fasādes slānī un šīs spraugas platums nosaka, kāda vēja aizsardzība ir nepieciešama. Tālāk piemēros ir parādīts, kā veidot pamatu ilgtspējīgai un funkcionālai ēkai.

Gaisa infiltrācija caur konstrukciju

Gaisa infiltrācijas barjera ēkas apvalka iekšpusē neļauj gaisam plūst cauri konstrukcijai un izraisīt negatīvas sekas. Valsts būvnoteikumos parasti ir norādītas prasības gaisa blīvējumam, bet kopējā tendence ir gaisa blīvējuma uzlabošana. Tā ir īpaši svarīga pēc Energoefektivitātes direktīvas pieņemšanas Eiropā. Praksē masīvas betona vai mūra konstrukcijas nodrošina pietiekamu gaisa blīvējumu, taču (vieglās) karkasa konstrukcijās ir nepieciešama gaisa barjera, teiksim, no plastmasas plēves. Ēkas apvalka gaisa necaurlaidību mēra ar standarta spiediena testu atbilstoši EN 13829. Pārbaudiet ēku ar 50 Pa augstspiedienu un novērtējiet gaisa nomaiņas ātrumu ēkā. Tas nedrīkst būt lielāks par 1 gaisa nomaiņu stundā.

Auksta gaisa ieplūde

Ventilējamā ārsienā aiz fasādes ir gaisa starpslānis (sprauga). Tas gādā, lai kopā ar gaisu no konstrukcijas izplūst liekais mitrums, un saglabā konstrukciju sausu, lai tā pareizi funkcionētu. Gaisa plūsma spraugā parasti pārvietojas uz augšu. Apakšā ir atveres, pa kurām spraugā var ieplūst gaiss. Gaiss spraugā sasilst, uzņem mitrumu un izplūst ārā pa atverēm sienas augšmalā.

Sienas ārpusē vēja barjera liedz vējam iekļūt porainajā siltumizolācijā un izraisīt piespiedu konvekciju izolācijas slānī. Piespiedu konvekcija negatīvi ietekmē kopējās izolācijas siltumizolējošās īpašības. Vēja aizsardzībai ir nepieciešama piemērota ūdens tvaiku caurlaidība, lai iespējamie tvaiki varētu nonākt ventilējamā gaisa spraugā. Izvēlieties tādu vēja aizsardzības virsmas materiālu, kas atbilst ugunsdrošības prasībām jūsu tirgū. Ugunsdrošības prasības parasti attiecas tikai uz augstām ēkām. Vēja aizsardzība var būt akmens vates plātne vai plāksne ar pārklājumu vai bez tā, konstrukcijas plātne vai plēve. Ventilējamās sienas konstrukcijās stūri parasti ir kritiskais punkts, tāpēc īpaši jāparūpējas, lai novērstu gaisa ieplūšanu. Skatiet risinājumu piemērus instalācijas vadlīnijās.

Gaisa plūsmas pretestība

Definīcijas ar piemēru, PAROC WAS 25, 30 mm
Gaisa caurlaidība vai l vērtība (m3/Pa m s 10-6) ir no materiāla biezuma neatkarīga īpašība. Skaitlis PAROC WAS un WAB izstrādājumos nosaukumos apzīmē gaisa caurlaidību.

Piemēram, PAROC WAS 25 l vērtība ir 25 x 10-6 m3/Pa m s atbilstoši Eiropas standartam EN 29053.

Gaisa plūsmas pretestība r (Pa s m/m3 vai parasti kPa s/m2) ir apgriezta l vērtība. Tā ir materiāla īpašība, kas nav atkarīga no izstrādājuma biezuma.

PAROC WAS 25 gaisa plūsmas pretestība ir PAROC WAS 25 is 1/25 x 10-6 m3/Pa m s = 40 000 Pa m s/m3 = 40 kPa s/m2

Īpatnējā gaisa plūsmas pretestība Rs (parasti izteikta ar kPa m s/m2) ir gaisa plūsmas pretestība loksnei, kuras biezums ir d, un šo vērtību veido pretestības un biezuma reizinājums. Izmantojiet šo vērtību, kad noteicat vēja aizsardzības izmērus. Piemēros ir parādīts, kā to izmanto.

PAROC WAS 25 īpatā gaisa plūsmas pretestība Rs = r x d = 40 kPa s/m2 x 0,03 m = 1,2 kPa m s/m2)

Vēja aizsardzībai vai izstrādājumiem ar vēja aizsardzības pārklājumu īpatnējo gaisa plūsmas pretestību var norādīt tieši (sk. tabulu „Izstrādājumi ar speciālo pretvēja pārklājumu”)

Ventilējamas sienas projektēšanas principi

Slāņa vajadzīgā īpatā gaisa plūsmas pretestība ventilācijai ir atkarīga no tā, cik ātri gaiss plūst ventilācijas slānī un cik liela ir apakšējās izolācijas gaisa caurlaidība. Sienu var projektēt bez ventilācijas, ar sliktu ventilāciju vai ar vairāk vai mazāk lielu ventilāciju. Fasādes ventilācijas atveres nosaka ventilācijas pakāpi. 1. tabulā ir parādīti dažādi sienas siltumizolācijas sistēmu veidi, kas atšķiras ar gaisa atveru izmēriem. Av ir ventilācijas atveru laukums sienas apakšā uz vienu metru.

1. tabula. Sienas ar dažādām ventilācijas atverēm.

Ventilācija
Ventilācijas lielums, Av(cm2/m)  Konstrukcija
Bez ventilācijas vai slikta ventilācija
 Av ≤ 5 Ārsienas bez ventilācijas vai sienas ar plāksnēm; materiāli ar blīvētiem/hermetizētiem savienojumiem, piemēram, apmestas fibrocementa plātnes, betona plāksnes vai stikla fasādes. Betona plāksnes un fibrocementa plātnes.
Ventilējama
5 ≤ Av ≤ 300 Ārsiena kā augstāk, ar zemu ventilācijas pakāpi. Lielākā daļa sienu ir šeit. Ziemeļu sienas.
Intensīvi ventilējama 300 < Av≤400 Uzkarināta siena ar ventilācijas atverēm ≤400 cm2/m
Ļoti intensīvi ventilējama
 Av > 400 Uzkarināta siena ar ventilācijas atverēm, >400 cm2/m ar daudzām atverēm un spraugām.

2. tabulā parādītas minimālās vērtības, ko ieteic Paroc. Ja valsts būvnoteikumos ir vēja aizsardzības prasības, tad izpildiet tās. Citos gadījumos ievērojiet mūsu ieteikumus.

Galvenās sienas izolācijas gaisa pretestība  ->
r < 5.2
(kPa ⋅s⋅ m/m3
5.2 ≥ r < 17
(kPa ⋅s⋅m /m3
r ≥ 17 
(kPa ⋅s⋅ m/m3
Sienas ventilācija
(cm2/m)
Vēja aizsardzības materiālu un ieteicamo izstrādājumu ieteicamā minimālā gaisa pretestība (m kPa s m/ m3)
Av<300 Rs > 1.2 Rs > 0.85 Akmens vates siltumizolācijas plāksnes var izmantot bez vēja aizsardzības slāņa. Mehāniski piestipriniet vai pielīmējiet tās pie pārējiem šķērssienas slāņiem, lai likvidētu gaisa starpslāņus starp plāksnēm, kā arī starp citiem šķērssienas slāņiem.
300 < Av ≤ 400 Rs > 1.2*
400 < Av ≤ 1000 Rs > 28.6*
Piezīme *) Mehāniski piestipriniet šīs plāksnes pie pārējiem slāņiem, lai likvidētu gaisa starpslāņus starp plāksnēm, kā arī starp citiem šķērssienas slāņiem.

3. tabula. PAROC izstrādājumu īpatā gaisa plūsmas pretestība Rs

PAROC:  WPS 1n
WPS 3n
WAB 5t  WAB 10t  WAS 25  WAS 35  WAS 50 
Gaisa plūsmas pretestība     200  100  40  29  20
Tyvek  100          
13 mm    2.6        
20 mm      2.0      
30 mm        1.2  0.9  
40 mm        1.6  1.2  0.8
50 mm        2.0  1.5  1.0
70 mm        2.8  2.0  1.4
80 mm         3.2  2.3  1.6
100 mm          2.9  2.0
150 mm            3.0

Ieteikumi un darba paņēmieni

Tālāk aprakstītā metodoloģija attiecas tikai uz vēja aizsardzības slāņa izmēru noteikšanu, ja izmantojat PAROC akmens vates izstrādājumus kā vēja aizsardzības slāni.
  • Sāciet ar sienas konstrukciju un 1. tabulā atrodiet attiecīgo ventilācijas līmeni. Ja vajadzīgs, izmēriet vai aprēķiniet ventilācijas atveri Av. Atrodiet šo konstrukciju attiecīgā 2. tabulas rindā. 
  • Pārbaudiet U koeficienta prasības un izvēlieties piemērotu siltumizolācijas izstrādājumu, kam ir atbilstošs biezums. 
  • Izlemiet, vai vēlaties sistēmu no diviem slāņiem ar atšķirīgiem gaisa pretestības rādītājiem un vai vēja barjera būs daļa no siltumizolācijas. 
  • Pārbaudiet galvenās izolācijas gaisa plūsmas pretestību r un atrodiet šo konstrukciju 2. tabulas labajā kolonnā. 
  • Pārbaudiet, vai ir vajadzīgs papildu vēja aizsardzības slānis.

Ievērojiet! Ja izstrādājuma gaisa plūsmas pretestība ir mazāka par 17 kPa s/m2, piemēram, PAROC eXtra, tad vienmēr aizsargājiet to ar izstrādājumu, kam ir pietiekami liela gaisa plūsmas pretestība.

  • Pārbaudiet, cik biezs var būt vēja aizsardzības slānis un vai tas var būt daļa no galvenās izolācijas. 
  • Izvēlieties atbilstošu vēja aizsardzības izstrādājumu un biezumu 3. tabulā. Īpatnējai gaisa plūsmas pretestībai Rs ir jābūt vienādai ar vai lielākai par minimālo vērtību, kas norādīta 2. tabulā.