Projektēšanas vadlīnijas slīpajiem jumtiem

Iekšējais gaisa hermētiskums

 Visvairāk siltuma no ēkas izplūst uz augšu. Jumta iekšpusē ir jāierīko tvaika barjera, lai neļautu gaisam izplūst uz augšu cauri ēkas apvalkam un negatīvi ietekmēt jumta konstrukciju. Praksē pietiekamu gaisa necaurlaidību nodrošina gaisa barjera (piemēram, plastmasas plēve).
Vairumā gadījumu ēkas augšējā daļā ir palielināts spiediens. Ziemā, kad temperatūras atšķirības ir lielākas, arī spiediena starpība ir lielāka. Lai novērstu mitruma radītus bojājumus, blīvējiet visus šķērsojumus, cauruļvadus un savienojumus. Tas ir ļoti svarīgi, ja ēka ir veca un ja tajā ierīkojat papildu izolāciju. Izmēriet ēkas apvalka gaisa necaurlaidību ar standarta spiediena testu atbilstoši EN 13829. Pārbaudiet ēku ar 50 Pa augstspiedienu un novērtējiet ēkas gaisa nomaiņas ātrumu. Tas nedrīkst pārsniegt 1 gaisa nomaiņu stundā.

Ventilācijas nozīme

Slīpju jumtam ierīkojiet ventilācijas spraugu zem jumta ieseguma materiāla. Šī sprauga gādās, lai kopā ar gaisu no konstrukcijas izplūst liekais mitrums. Gaiss spraugā parasti pārvietojas uz augšu. Ventilācijas spraugas lejā ir atveres, pa kurām spraugā var ieplūst gaiss. Gaiss spraugā sasilst, uzņem mitrumu un izplūst ārā pa kores atverēm. Tādu pašu principu pielietojiet, izolējot aukstus bēniņus, bet izveidojiet ventilāciju ar vēja deflektoru.

Ugunsaizsardzība

Jumta konstrukcijai ir jābūt ugunsdrošai. Izvēloties jumta siltumizolāciju, jāņem vērā divi faktori: kādas ir materiāla ugunsdrošības īpašības (ugunsreakcijas klase) un cik tas spēj aizturēt uguni. Ugunsdrošajai Paroc akmens vatei ir izcili augsta kušanas temperatūra (virs 1000°C), tāpēc akmens vate ilgāk aizsargā apkārtējās konstrukcijas.

Termisko tiltiņu novēršana

Vienlaidu sijas cauri visai jumta konstrukcijai rada termiskos tiltiņus. Siltuma zudumi caur termiskajiem tiltiņiem ir daudz lielāki nekā caur apkārtējām konstrukcijas sastāvdaļām. Turklāt mitruma kondensācija ap termiskajiem tiltiņiem palielina mitrumu jumta konstrukcijā. Lai pēc iespējas novērstu termisko tiltiņu rašanos, izmantojiet pilnīgi sedzošu izolācijas slāni un lietojiet pēc iespējas mazāk un mazākus stiprinājumus un citus elementus, kas šķērso siltumizolāciju.

Skaņas izolācija

Līdz ar satiksmes trokšņa un citu zemas frekvences skaņu stipruma pieaugumu stingrākas prasības tiek izvirzītas arī skaņas izolācijai. Troksni var būtiski samazināt, izolējot jumta konstrukciju ar akmens vati.