Projektēšanas vadlīnijas apmetamām fasādēm - renovācija

Projektējot apmestu fasādi vecai sienas konstrukcijai, ņemiet vērā šādus faktorus:

Nestspēja

Pārbaudiet kopējo konstrukcijas masu un ņemiet vērā izraudzītās siltum izolācijas, javas un citu materiālu biezumu un svaru. Plānā apmetuma svars ir apmēram 20 kg/m2, bet biezais apmetums sver apmēram 60 kg/m2. Ieprojektējiet siltumizolāciju tā, lai tās mehāniskā izturība būtu atbilstoša atbalstāmās konstrukcijas masai, kā arī visām citām iespējamām mehāniskajām slodzēm.

Sienas balsta konstrukcijas mehāniskā izturība un tīrība

Atsevišķi pārbaudiet, vai sienas balsta konstrukcija ir pietiekami izturīga, lai uz tās pielietotu līmi un stiprinājumus. Dažreiz var būt nepieciešams pārbaudīt izturību ar atsevišķiem stiepes izturības testiem. Izvēlieties stiprinājumu sistēmu atbilstoši apmetuma sistēmas turētāja instrukcijai. Kad lietojat javu kā līmi, vecajai virsmai ir jābūt tīrai un bez putekļiem, citādi java ar to nesaistīsies.

Sienas balsta konstrukcijas gludums

Neatkarīgi no tā, vai demontējat veco fasādi, vai ne, vienmēr pārbaudiet sienas balsta virsmas gludumu – vai tā būs piemērota pamatne jaunajai siltumizolācijai. Nelīdzenu sienas balsta konstrukciju nogludiniet, apšujot, piemēram, ar ģipškartonu vai apmetiet. Nesošās sienas konstrukciju arī var nolīdzināt, uzstādot atsevišķu izlīdzinošo karkasu, starp kura brusām ievieto akmens vates siltumizolāciju. Tāda konstrukcija, ja vien tā ir pareizi ierīkota, nodrošina līdzenu un taisnu fasādi. Bet tā ir dārgāka par iepriekš aplūkotajām alternatīvām.

Mitrums konstrukcijā

Ārējā siltumizolācija silda veco konstrukciju un ļauj tai izžūt. Akmens vate ļoti labi laiž cauri ūdens tvaikus, un tas nodrošina efektīvu mitruma iztvaikošanu no konstrukcijas. Ēkās, kur ir liels mitrums un/vai augsta temperatūra (publiska pirts, sauna, veļas mazgātava, rūpnīca utt.), apmetuma konstrukcijai ir jābūt piemērotai gan vecās, gan jaunās konstrukcijas fiziskai funkcionēšanai. Tādās ēkās var izmantot apmetumu ar akmens vati un neorganisku apmetuma javu
.