Konfidencialitātes paziņojums

Uzņēmums Owens Corning, tā meitasuzņēmumi, filiāles un saistītās organizācijas, tostarp organizācijas Eiropas Savienībā, (kopā saukti — “Uzņēmums”) ir apņēmušies aizsargāt personas datu privātumu un drošību un ievērot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (VDAR), kas stājas spēkā 2015. gada 25. maijā.

Šajā paziņojumā sniegta papildu informācija mūsu klientiem, piegādātājiem un profesionāliem kontaktiem un aprakstītas personas datu, kurus mēs vācam, kategorijas, tas, kā mēs garantējam jūsu personas datu drošību, kad mēs drīkstam atklāt jūsu personas datus trešajām personām un kad mēs drīkstam nosūtīt jūsu personas datus ārpus jūsu valsts jurisdikcijas. Tāpat šajā paziņojumā aprakstītas jūsu tiesības attiecībā uz personas datiem, ko mēs glabājam par jums, tostarp tas, kā jūs varat piekļūt jūsu personas datiem, labot tos un pieprasīt to dzēšanu.

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus vienīgi saskaņā ar mūsu privātuma politiku un šo paziņojumu par privātumu, ja vien piemērojamajos tiesību aktos nav noteiktas citas prasības. Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati, ko vācam par jums, ir adekvāti, atbilstīgi, nav pārmērīgi un tiek apstrādāti ierobežotiem nolūkiem.

Kādus personas datus vāc Owens Corning?

Kad jūs pērkat mūsu izstrādājumus vai kad nodrošināt mums izstrādājumus un/vai pakalpojumus: mēs saņemam un uzglabājam informāciju, ko jūs sniedzat tieši mums saistībā ar mūsu līgumattiecībām. Piemēram, izveidojot jaunus trešo personu kontus, mēs vācam tādus personas datus kā vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses. Tieši no klientiem un piegādātājiem mēs vācam šāda veida informāciju: vārdus, uzvārdus, e-pasta adreses, pasta adreses, tālruņa numurus, amata nosaukumus, darījumu informāciju, kā arī jebkuru citu kontaktinformāciju vai cita veida informāciju, ko tie izvēlas sniegt vai augšupielādēt mūsu sistēmās.

Kad jūs lietojat mūsu tīmekļa vietnes: mēs drīkstam vākt jebkādus personas datus, ko izvēlaties mums nosūtīt vai sniegt. Ja sazināsieties ar mums, izmantojot tīmekļa vietnes, mēs reģistrēsim mūsu saraksti.

Mārketings: pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm reklamēt mūsu produktus un risinājumus, mēs apkopojam un apstrādājam personas datus (vārdus, organizācijas, darba nosaukumus, tīmekļa vietnes, sociālo mediju kontaktinformāciju, adreses, tālruņa numurus un e-pasta adreses) no profesionāļiem, kas darbojas kā mūsu produktu un risinājumu konsultanti un veicinātāji, lai nosūtītu viņiem informāciju par Owens Corning, vai mēs esam saņēmuši personas datus tieši no tiem vai citiem līdzekļiem, piemēram, kontaktu sarakstu iegādi. Šādas informācijas saņēmējiem vienmēr būs tiesības iebilst pret šādu datu vākšanu, apstrādi un nolūku.

Personas dati tiek saglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams saskaņā ar piemērojamajiem saglabāšanas noteikumiem.

Ja mēs nākotnē plānosim jūsu personas datu apstrādi citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā tie tika vākti, mēs sniegsim jums informāciju par šo nolūku un jebkādu citu attiecīgo informāciju.

Vai mani personas dati ir drošībā?

Mēs izmantojam pienācīgus tehniskos, organizatoriskos un administratīvos drošības pasākumus, lai aizsargātu jebkādu informāciju, ko glabājam savos reģistros, pret nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un neatļautu piekļuvi tiem, izpaušanu, pārveidošanu un iznīcināšanu. Cita starpā sistēmas tiek aizsargātas, izmantojot atbilstošus pasākumus un aparatūru, un konti tiek aizsargāti ar parolēm vai šifrēšanu, kas garantē jūsu privātumu un drošību.

Kā Owens Corning apmainās ar personas datiem un izpauž tos trešajām personām?

Mēs drīkstam nosūtīt informāciju par jums citiem grupas uzņēmumiem nolūkiem, kas ir saistīti ar mūsu līgumattiecībām vai uzņēmuma darbības pārvaldību. Mēs drīkstam apmainīties ar jūsu informāciju ar trešo pušu pārdevējiem, konsultantiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri mūsu labā izpilda uzdevumus. Šie uzņēmumi ir, piemēram, mūsu maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzēji, tīmekļa vietņu analītikas uzņēmumi, atsauksmju par izstrādājumiem un palīdzības dienestu programmatūru nodrošinātāji, pakalpojumu nodokļu jomā, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, nodokļu iestādes, apdrošināšanas uzņēmumi, apsardzes uzņēmumi, kolektīvas tiesību pārvaldības pakalpojumu sniedzēji, e-pasta pakalpojumu sniedzēji un citi. Tāpat mēs drīkstam izpaust jūsu personas datus, ja šāda izpaušana ir nepieciešama likumīgo prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai tiesvedībā, administratīvajā vai ārpustiesas procedūrā.

Owens Corning apmainās ar ES iedzīvotāju personas datiem tikai ar tām trešajām personām, kuras atbilst VDAR prasībām. Šāda atbilstība tiek panākta, noslēdzot atbilstošus pakalpojumu līgumus vai veicot atbilstošu šādu trešo personu un to izstrādājumu vai pakalpojumu izvērtēšanu.

Uz kādām valstīm tiek nosūtīti mani personas dati?

Owens Corning ir biroji un ražošanas objekti Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Eiropā, Krievijā un Āzijā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos. Eiropas Komisija ir pieņēmusi “lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību” attiecībā uz datu aizsardzības tiesību aktiem dažās no šīm valstīm. Nosūtīšana uz vai no kādas no šīm valstīm tiks aizsargāta, izmantojot atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Jūsu privātuma tiesības

Saskaņā ar VDAR jums ir virkne tiesību saistībā ar jūsu personas datiem. Jums kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, kā arī tos pārskatīt, atjaunināt, labot un dzēst. Ja sniedzāt piekrišanu jūsu datu apstrādei, jums ir tiesības (noteiktos gadījumos) jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un tas neietekmēs apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukuma.

Jūs varat īstenot savas datu subjekta tiesības, veicot pieprasījumu uz e-pasta adresi EUprivacy@owenscorning.com. Mūsu Privātuma aizsardzības komanda izskatīs jūsu pieprasījumu un pēc iespējas ātrāk sniegs atbildi.

Ja uzskatāt, ka mēs neesam ievērojuši jūsu tiesības uz datu aizsardzību, jums ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu valsts datu aizsardzības iestādē vai Beļģijas datu aizsardzības iestādē (adrese: Commission for the Protection of Privacy [Privātuma aizsardzības komisija], Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, Beļģija; e-pasta adrese: commission@privacycommission.be).

Papildu kontaktinformācija

Owens Corning Datu privātuma padomes (Owens Corning Data Privacy Council) kontaktpersonas ir Angela Carter (ASV) un Eline Meesseman (ES), un ar tām var sazināties, izmantojot e-pasta adresi EUprivacy@owenscorning.com