Būvmateriālu emisiju klasifikācija

Lai panāktu labāku gaisa kvalitāti, izstrādājumiem, ko paredzēts lietot ēkās un telpās, ir jāatbilst stingriem ķīmisko emisiju līmeņa ierobežojumiem, kas veicina veselīgāku iekštelpu radīšanu. Brīvprātīgās emisiju klasifikācijas mērķis ir veicināt samazinātu emisiju būvmateriālu radīšanu un izmantošanu.

Emisiju klasifikācija attiecas uz konkrētu izstrādājumu
Visi materiāli, pat tīri un dabiski, rada noteiktu daudzumu emisiju. Būvmateriāli un interjera elementi izdala gaisā dažādas ķimikālijas. Būvmateriālu emisiju klasifikācija nosaka prasības attiecībā uz izmantoto materiālu emisijām, saistībā ar labu gaisa kvalitāti iekštelpās. M1 klase nozīmē, ka emisiju līmenis ir zems.

M1 klasifikāciju lieto tikai Somijā. Celtniecības informācijas fonds RTS savā tīmekļa vietnē publicē un atjauno sarakstu, kurā norādīti spēkā esošie klasificētie izstrādājumi un tie uzņēmumi, kam ir tiesības tos izmantot.

Brīvprātīgā marķēšanas sistēma

„Būvmateriālu emisiju klasifikācija ir brīvprātīga marķēšanas sistēma, kas pieejama visiem būvizstrādājumu ražotājiem, importētājiem un eksportētājiem. Šī klasifikācija neatceļ oficiālos būvniecības kodeksus vai to interpretācijas. Tomēr daudzi nekustamā īpašuma attīstītāji, arhitekti un būvinženieri, izvēloties materiālus saviem projektiem, priekšroku dod M1 klases izstrādājumiem. Somijas Ēku īpašnieku un būvniecības pasūtītāju apvienība (RAKLI), Somijas Arhitektu apvienība (SAFA), kā arī Somijas Konsultatīvo firmu apvienība (SKOL) iesaka saviem dalībniekiem izmantot klasifikācijas sistēmu, lai veicinātu augstas kvalitātes būvniecību.”

Vairāk par M1 klasifikācijas kritērijiem lasiet Celtniecības informācijas fonda RTS mājaslapā. Šeit jūs atradīsiet informāciju arī par visiem klasificētajiem būvizstrādājumiem.