Riska vadība

Riski ugunsgrēka situācijā

Vairākums lielo uzņēmumu apraksta ugunsgrēku kā vienu no ievērojamākajiem apdraudējumiem.
Apdraudējumam var būt dažādas formas. Piemēram:

  • Ražošanas grafiki ar stingri noteiktiem termiņiem ir ļoti jutīgi pret jebkādiem traucējumiem jūsu ražošanas procesā vai apakšuzņēmēju ražošanas procesā. 
  • Datortehnikas traucējumi. Manuālā darbība bieži vien nav iespējama. 
  • Ēku, iekārtu un materiālu zaudēšana. 
  • Specializēta aprīkojuma, kas konstruēts un uzlabots desmitgažu garumā, zaudēšana.
  • Svarīga personāla un pieredzes zudums. Risks, ka personāls jūtas nedroši un var pamest uzņēmumu ilgākas dīkstāves gadījumā. 
  • Zaudēti ienākumi. 
  • Zaudēti klienti, zaudēta reputācija un zaudēta tirgus daļa. 
  • Neparedzētas un sekundārās izmaksas. 
  • Papildu izmaksas apdrošināšanas segumam.

Atbildīgajām personām ir jāizstrādā plāns ēku apskatei un jānodrošina tā īstenošana. Jums ir jāspēj nodrošināt, lai tiktu ievērotas gan pašreizējās ugunsdrošības prasības, gan īpašuma īpašnieka intereses, piemēram, zema pirkuma cena. Diemžēl šādi interešu konflikti var novest pie kompromisiem ugunsdrošības jomā.

 

Ugunsdrošības apdrošināšana īpašumam

Ugunsdrošības apdrošināšana var segt ēkas, aprīkojumu un materiālus, kā arī zaudētu peļņu dīkstāves rezultātā. Ugunsdrošības apdrošināšana var sastādīt ievērojamu daļu no ēkas ekspluatācijas izmaksām.

Apdrošināšanas sabiedrības var brīvi noteikt apdrošināšanas prēmiju līmeņus atkarībā no, cita starpā, ekspluatācijas veida, ēkas tipa un izvietojuma, riska faktoriem ražošanas procesā, risku, ka uguns var izplatīties no blakus esošajām ēkām, iekšējās apdrošināšanas sabiedrības kompensāciju statistikas un vairākiem faktoriem, kas saistīti ar apdrošināšanas tirgu. Prēmiju tehniskie cenu samazinājumi arī ir iespējami, ja ir pieejamas ugunsgrēka trauksmes sistēmas, smidzinātāji un ir montētas iekšējās uguns apkarošanas iekārtas.

Lasīt vairāk: http://www.firesafeeurope.eu/fire-safety/cost-of-fire