Ugunsgrēks

Ņemot vērā pieaugošās prasības pēc energoefektivitātes ēkās un konstrukcijās, arvien svarīgāku lomu nākotnē spēlēs siltumizolācija. Biezi potenciāli degošas siltumizolācijas slāņi var ievērojami palielināt ugunsgrēka risku ēkā un līdz ar to siltumizolācijas materiāla izvēlei būs ievērojams iespaids uz kopējo ēkas ugunsdrošību. 

PAROC akmens vate ir nedegoša

  • PAROC akmens vates produkti ir ražoti no dabīgā akmens (96-98 %) un ražošanas procesā tiek pievienots tikai neliels organiskās saistvielas daudzums (~2-4 %). Izejvielas parasti kalpo par uzticamo indikatoru materiāla ugunsdrošības īpašībām. Akmens vate nedeg, jo tā ir ražota no neorganiskiem materiāliem. 

  • PAROC akmens vatei ir unikāla izcilu siltuma, skaņas izolācijas un ugunsdrošības īpašību kombinācija. Akmens vate tiek izmantota risinājumiem, kuriem siltumizolācijai noteiktas ļoti augstas prasības dažādos aspektos, tostarp kuģubūvē un atomelektrostacijās.


PAROC akmens vate atbilst augstākajai Eiropas ugunsdrošības klasei - Euroclass A1

Uzliesmošana ir spontāna karstu dūmu vai gāzes aizdegšanās, kas var izraisīt nekontrolējamu uguns izplatīšanos. Uzliesmošanas gadījumā nāves gadījumu risks var pieaugt par līdz pat 300% un neliels uguns var pārvērsties katastrofā. 

Materiāla reakcija uz uguni tiek definēta, izmantojot Eiropas klasifikācijas sistēmu, kas iedala materiālus Eiro klasēs A1 līdz F. Klasifikācija ir balstīta uz materiāla īpašībām uguns iespaidā un ietver uguns enerģijas izplatīšanos, dūmu radīšanu un degošas piles. Izmantojot šo klasifikācijas sistēmu, var tikt noteikts materiāla iespaids uz uguns un dūmu izplatīšanos, ieskaitot arī to, vai materiālam ir tendence izraisīt uzliesmošanu. Nedegoši materiāli un produkti (A1 un A2) nevar izraisīt uzliesmošanu. PAROC akmens vates produkti bez virsmas slāņa tiek klasificēti kā Euroclass A1, un produkti ar alumīnija folijas vai stikla šķiedras materiāla segumu tiek klasificēti kā Euroclass A1 vai A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1) – tas nozīmē, ka šie materiāli neveicina uguns izplatīšanos. PAROC sendvičpaneļi tiek klasificēti kā Euroclass A2-s1, d0. Akmens vate pirms un pēc saskarsmes ar uguni pie 750 °C temperatūras 

 

Attēlā: Akmens vate pirms un pēc saskarsmes ar uguni pie 750 °C temperatūras (EN ISO 1182).

Skaņas izolācijai un risinājumiem, kuros, piemēram, produkti tiek pakļauti uguns iedarbībai, ir jāievēro ugunsdrošības prasības attiecībā uz aizdegšanos, liesmu izplatīšanos un dūmu veidošanos, kā arī degošām pilēm. PAROC produkti atbilst visstingrākajām prasībām virsmas slāņiem, tas nozīmē, ka šie produkti var tikt izmantoti visās ēkas daļās, tostarp vestibilos un tehniskajās telpās.

 

PAROC akmens vate saglabā savas īpašības pat pie 1,000⁰C

Ugunsizturība norāda to, kā materiāls novērš pilnvērtīga ugunsgrēka izplatīšanos no vienas telpas uz otru.

PAROC akmens vatei ir ļoti augsta kušanas temperatūra - apmēram 1,000 ⁰C, tas nozīmē, ka tā aizsargā konstrukcijas ilgāku laiku. Augstā kušanas temperatūra nozīmē, ka PAROC akmens vate ir ideāls materiāls izmantošanai risinājumiem, kuros ir noteiktas prasības attiecībā uz ugunsizturību. Piemēram:

  • Noslogota tērauda konstrukcija zaudē stiprību pie temperatūras apmēram 450-550 °C diapazonā, atkarībā no tērauda kvalitātes. Izmantojot PAROC uguns aizsardzības produktus, tērauds var izturēt uguni līdz pat četrām stundām. 

  • Ugunsatdalošā siena, kas veidota no PAROC sendvičpaneļiem, var izglābt dzīvības un aizsargāt apkārtējo vidi ugunsgrēka gadījumā. Konstrukcijas elementi ar PAROC sendvičpaneļiem atbilst ugunsizturības prasībām līdz pat četrām stundām sienās un līdz stundai griestos. 

  • Iekšējām sienām ir jāsargā pret uguns izplatīšanos no vienas aizsargātās telpas uz otru. Iekšējo sienu ugunsdrošības īpašības var ievērojami uzlabot, izmantojot PAROC akmens vati konstrukcijā. 

  • Lai novērstu uguns izplatīšanos caur ugunsdrošajām atdalošajām sienām, atveres konstrukcijās (piemēram, kanāli un cauruļvadi) ir jākonstruē tā, lai nodrošinātu to, ka atdalošās konstrukcijas ugunsizturība netiek ierobežota. Izolācijai ir jānovērš siltuma nodošana no karstās sienas puses uz auksto pusi. Ja konstrukcija un atveres ir izolētas ar PAROC akmens vati, jūs nodrošināsiet ēkai uguns aizsardzību uz visu ēkas kalpošanas mūžu, bez nepieciešamības veikt ugunsdrošības tehnisko apkopi.