Sistēmu radītais troksnis

Vairumā telpu visbiežākais traucējošo trokšņu avots ir mehānisko sistēmu vai apkures , ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu radītie trokšņi. Šeit ir uzskaitīti daži faktori, kas jāņem vērā, projektējot dažādas ēku iekārtas:

  • dažādu mehānismu un apkures, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu atrašanās vieta ēkā ir jāizvēlas pašā ēkas projektēšanas sākumā; 
  • rūpīgi jāizvēlas apkures, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas ar zemu skaņas ievades līmeni; 
  • ir jāierobežo visas iespējamās iekārtas radītās vibrācijas; 
  • ventilatoru troksnis ir jāizolē ar klusinātājiem.

Piemērs 500 mm taisnleņķa caurules radītās skaņas samazināšanai:


Sistēmu radītais troksnis 


HVAC troksnis