Skaņa

Skaņa ir viena no Darbu veikšanas pamatprasībām, kas noteiktas Būvizstrādājumu regulas (BR) Skaidrojošajā dokumentā Prettrokšņu aizsardzība. 

Vairumā valstu pastāv noteikumi attiecībā uz akustisko vidi, kuros ir ņemti vērā šādi faktori: 

  • Troksnis, kas no rūpnieciskajām ēkām nonāk apkārtējā vidē 
  • Satiksmes radītais troksnis, kas iekļūst ēkās 
  • Trokšņa līmenis darbnīcās un telpās 
  • Trokšņa samazināšana starp telpām ēkā

Pieaugot vēlmei plānot un blīvi apbūvēt teritorijas, kas atrodas tuvu transporta ceļiem, strauji pieaug nepieciešamība pēc akustiskajiem risinājumiem ēkās. Daudzu valstu tirgos pieaug arī pieprasījums pēc augstas klases ēkām skaņas izolācijas un akustikas ziņā. Dažos gadījumos būvnoteikumi jau ir pārstrādāti, pieprasot labāku skaņas izolāciju un telpu akustiku.

Skaņa 

Ir svarīgi nejaukt terminus „skaņas izolācija” un „skaņas absorbcija”. Skaņu absorbējoši materiāli, piemēram, akmens vate, nenodrošina labu skaņas izolāciju to mazās masas un gaisa caurlaidības dēļ.

Tie var palīdzēt samazināt skaņas līmeni trokšņainā telpā vai uzlabot ēkas konstrukcijas skaņas izolāciju.
Ir nepieciešams speciāls akustisks projekts, lai izveidotu piemērotas telpas paredzētajām funkcijām.

Projektējot ēku, jāņem vērā divi svarīgi ar skaņu saistīti faktori:

  • jāizvēlas klusas iekārtas (piem., lifti, sūkņi, apkures un ventilācijas iekārtas utt.); 
  • skaņas ēkā jāregulē ar telpu akustikas un skaņas izolācijas palīdzību.  

Porainā PAROC akmens vate ir lielisks skaņu absorbējošs materiāls

Materiāla skaņu absorbējošās īpašības izsaka ar skaņas absorbcijas koeficientu α (alfa), kā frekvences funkciju. Alfa (α) svārstās no 0 līdz 1,00 (no pilnīgas atstarošanas līdz pilnīgai absorbcijai).

PAROC akmens vate ir poraina. Tā sastāv no saistīta materiāla un dobumiem. Spēja absorbēt skaņu pieaug līdz ar frekvenci un ir cieši saistīta arī ar biezumu, sevišķi, ja absorbents ir novietots tieši pie sienas vai citas cietas virsmas.

Ja skaņa ir zemas frekvences, gaiss starp absorbentu un atstarojošo virsmu vai sienu palielinās skaņas absorbciju.

 Skaņas absorbcijas līknes
Attēls: Skaņas absorbcijas līknes PAROC akmens vatei, kuras biezums ir 30 mm (zaļš), 50 mm (sarkans) un 100 mm (zils).


PAROC akmens vate ir lielisks materiāls, ko izmantot skaņas izolācijas konstrukcijās

Lai novērstu skaņas pārvietošanos, ir jālauž skaņas viļņi:

  • aizpildot tukšumus sienās tā, lai tie neveicinātu rezonansi;
  • ieklājot „peldošās” grīdas, lai samazinātu grīdas triecientroksni; 
  • izolējot vibrējošas iekārtas, lai samazinātu vibrāciju.

Pateicoties akmens vates unikālajām īpašībām, to plaši izmanto visos minētajos veidos. Piemēram, starpsienās poraina un gaisu caurlaidīga minerālvate ir cenas ziņā visizdevīgākais skaņas izolācijas materiāls. Divkārtīgai starpsienai tas nodrošina uzlabojumu par 5–10 dB salīdzinājumā ar tukšu sienas konstrukciju. 

PAROC akmens vates

Attēlā redzams, kā izmainās skaņas caurlaidības īpašības (skaņas redukcijas indekss) divkārtīgai sienas konstrukcijai ar un bez akmens vates.

Skaņas redukcija