Mehāniskās īpašības

Materiāla stiprība ir spēja izturēt konkrētu slodzi bez deformācijas. Slodzes var būt spiedes, stiepes vai bīdes.

Mehāniskās īpašībasSpiedes stiprība un modulis

Spiedes stiprība nosaka, cik lielu slodzi materiāls var izturēt pirms tas salūzīs. Spiedes spriegums nosaka, cik lielu slodzi siltumizolācijas materiāls var izturēt, pirms tas sasniedz konkrētu relatīvo deformācijas pakāpi (piem., 10 %). Jo lielāka spiedes izturības vērtība, jo lielāku slodzi materiāls var nest. Šīs slodzes parasti veidojas no sniega segas, vēja, zemes, citiem materiāliem un slodzes uzstādīšanas laikā (10 kPa = 1000 kg/m2).

Spiedes stiprība (σm) tiek noteikta, ja paraugs salūzt un tiek sasniegta 10 % liela spiedes sprieguma relatīvā deformācija. Testēšanas laikā nepieciešams noteikt slodzes/novirzes līknes. Šīs līknes parāda parauga deformāciju atkarībā no slodzes. Šādas līknes sniedz papildus informāciju par produkta īpašībām. 

  • Akmens vates plākšņu spiedes spriegums sasniedz 100 kPa 
  • Akmens vates lamellu spiedes stiprība sasniedz 400 kPa

Spiedes koeficents norāda vates stingrību, un tas tiek noteikts, kā attiecība starp spriedzes pieaugumu un relatīvo novirzes pieaugumu, un tiek iegūts no slodzes/novirzes līknes lineārās daļas.


Stiepes stiprība un modulis

Ar šo tiek mērīts spēks, kas nepieciešams, lai, stiepjot kaut ko sarautu. Materiāla stiepes stiprība ir stiepes spriedzes maksimālā vērtība, kas var tikt pielikta pirms materiāls tiek sarauts, un tā tiek mērīta saskaņā ar EN 1607 standartu. Testēšanas laikā nepieciešams noteikt slodzes/novirzes līknes. Šādas līknes sniedz papildus informāciju par produkta īpašībām.

Stiepes stiprība un modulis


Stiepes modulis norāda vates izturību, un tas tiek noteikts, kā attiecība starp spriedzes pieaugumu un relatīvo novirzes pieaugumu, un tiek iegūts no slodzes/novirzes līknes lineārās daļas.

Bīdes stiprība un modulis

Materiāla stiprību pretoties deformācijai pie „slīdošiem” spēkiem, sauc par bīdes stiprību. Tā nosaka, cik liels spēks ir nepieciešams, lai materiāls sadalītos pa daļām. Testēšana tiek veikta saskaņā ar EN 12090 standartu, un rezultāti tiek norādīti kilopaskālos (piem., 35, 50, vai 75 kPa). Labas siltumizolācijas materiāla bīdes stiprības īpašības ir nepieciešamas, lai nestu, piemēram, apmetuma, vai sendvičtipa paneļu radīto slodzi.
Sendvičtipa paneļiem bīdes stiprība un modulis tiek noteikts saskaņā ar EN 14509 standartu.
  • Bīdes stiprība akmens vates lamellām ir līdz 300 kPa

Punkta slodzes izturība

Punkta slodzes izturība norāda, cik lielu koncentrēto slodzi siltumizolācija var izturēt, līdz tā tiek saspiesta par 5 mm, Ø 79.8 mm laukumā. Šis tests tiek veikts saskaņā ar EN 12430 standartu (10 N = 1 kg).

Jo augstāka ir punkta slodzes izturība, jo lielāku koncentrēto slodzi siltumizolācija var nest. Slodze var rasties no staigāšanas, montāžas elementiem vai citiem uzstādīšanas laikā izmantotajiem materiāliem. 

  • Akmens vate jumtos var nest 200 - 700 N lielu punkta slodzi.

Dinamiskā izturība

Lai materiālam būtu laba dinamiskā izturība, tam ir jābūt "mīkstam" un tai pašā laikā arī "cietam". Mērvienība MN/m³ norāda, cik liels spēks ir jāpieliek, lai materiālu saspiestu par vienu metru. Jo mazāka dinamiskās izturības vērtība, jo labāka soļu radītās skaņas izolācija.

Dinamiskā izturība

Šī īpašība ir nepieciešama, lai slāpētu vibrācijas, piemēram, „peldošajās” grīdās.

  • Minerālvates dinamiskā izturība ir robežās no 5 līdz 50 MN/m3.


Lieces un stiepes stiprība

Lieces un stiepes stiprības noteikšana ir drošības tests, kas nodrošina to, lai produkti varētu noturēt savu svaru. No akmens vates produktiem, tas tiek veikts tikai akustiskajām plāksnēm, kuras tiek uzstādītas horizontāli un piestiprinātas tikai pie malām. Plāksnei ir jābūt pietiekoši izturīgai, lai tā neizliektos un neizkristu no stiprinājuma vietām.
Lieces un stiepes stiprība var tikt mērīta arī pie slodzes. Tā jānosaka, lai zinātu, vai tieši uz plāksnes var uzstādīt vieglas konstrukcijas, piemēram, lampas, izsmidzinātājus, dūmu detektorus vai arī tiem nepieciešams atsevišķs atbalsts pie slodzi nesošās konstrukcijas.

Caurvilkšanas stiprība

Dažās konstrukcijās, kur mehāniskie stiprinājumi iet cauri izolācijas kārtai, svarīgi ir veikt caurvilkšanas stiprības testu, lai noteiktu, cik liels spēks ir nepieciešams, lai caur siltumizolācijas plāksni izvilktu kādu konkrētu stiprinājumu. Parasti šo testu veic apmesto fasāžu izstrādājumiem.