Ilgmūžība

ES Vadlīniju dokumentā F, kas attiecas uz Būvizstrādājumu regulu, izturību definē sekojoši: "Izstrādājuma izturība ir tā spēja saglabāt savu efektivitāti kādā noteiktā vai ilgstošā laika periodā, paredzamu darbību ietekmē. Pie atbilstošas uzturēšanas, izstrādājums nodrošina pienācīgi projektētu un veiktu darbu atbilstību Darbu veikšanas pamatprasībām ekonomiski pamatotā laika periodā."

Tādējādi, izturība ir atkarīga no paredzētā produkta pielietojuma un tā uzturēšanas kvalitātes. Izturības novērtējums var attiekties uz produktu kopumā vai uz tā efektivitāti, ciktāl tas spēlē nozīmīgu lomu attiecībā uz Darbu veikšanas pamatprasībām. Abos gadījumos tiek pieņemts, ka produkta efektivitāte tā kalpošanas periodā tiks uzturēta atbilstošā līmenī, ņemot vērā tā sākotnējo efektivitāti.


Novecošana

Novecošana attiecas uz lēnām produkta īpašību izmaiņām, kas rodas laika gaitā. Liela mitruma daudzuma un augstas temperatūras vienlaicīga iedarbība var ietekmēt minerālvates mehāniskās īpašības. Pie šādiem ekstrēmiem apstākļiem var tikt novērota un izmērīta materiāla stiprības īpašību degradācija.


Formas stabilitāte pie slodzes, temperatūras un mitruma ietekmes

Formas stabilitāte nozīmē to, ka materiāls saglabā savu sākotnējo formu un biezumu ilgstošā laika periodā. Šī īpašība tiek testēta saskaņā ar EN 1604 standartu (testēšana: 48 stundas 23 °C temperatūrā, 90% mitruma; maksimālās pieļaujamās izmaiņas – 1 %).

Formas stabilitāte ir svarīgs parametrs, lai siltumizolētā konstrukcija pienācīgi funkcionētu ilgstošu laika periodu. Prasības tiek noteiktas vai nu formas stabilitātei nemainīgā temperatūrā (EN 1604), vai formas stabilitātei temperatūras un mitruma ciklā (EN 1603). Slodzi nesošai struktūrai ir svarīgi izvēlēties izolācijas izstrādājumu ar labu ilgtermiņa biezuma stabilitāti (EN 1606).

Materiālu formas izmaiņas nosaka to termiskās izplešanās koeficenti. Tas ir ātrums, ar kādu materiāls saraujas vai izplešas, kad tas tiek atdzesēts vai uzkarsēts. Praktiski visiem materiāliem termiskās izplešanās koeficents ir atkarīgs no to ķīmiskā sastāva.

Akmens vate ir neorganisks materiāls, un tā saglabā savu formu un izmērus neatkarīgi no apstākļiem.

Noturība pret sārmiem un ķīmiskām vielām

Siltumizolācijas produktiem ir jāatbilst tehniskajām prasībām, lai tie būtu saderīgi ar citiem produktiem konstrukcijā. Tiem jābūt noturīgiem pret sārmiem, ja tie nonāk kontaktā ar betonu, un pārējām ķīmiskajām vielām, kas tiek izmantotas hidroizolācijā, līmēšanas darbos u.c.

Sārmizturība ir ļoti svarīgs parametrs siltumizolācijas materiāliem, kas tiek izmantoti plānās apmetuma kārtās, kur apmetums tiek uzklāts tieši uz siltumizolācijas virsmas. 

  • Akmens vatei ir ļoti augsta sārmizturība

Ultravioletais starojums uzstādīšanas laikā

Būvniecības darbu laikā siltumizolācijas produkti tiek pakļauti ultravioletajam starojumam. Tipisks gadījums ir Ārējās siltumizolācijas kompozītsistēmas (ETICS), kad ēkas fasāde vispirms tiek noklāta ar siltumizolācijas materiālu, atstājot siltumizolējošo virsmu nenosegtu. Pēc tam, noteiktā laika posmā tiek uzklāts apmetums. Nepieciešams, lai siltumizolācijas materiāli izturētu ultravioleto staru iedarbību un nebojātos.

Zemāk esošajā tabulā ir norādītas standarta izturības testa metodes.

Īpašība Standarta testēšanas metode Minerālvates siltumizolācija Uz vietas iepūstā izolācija
Formas stabilitāte nemainīgā temperatūrā    x  
Formas stabilitāte temperatūras un mitruma ietekmē    x  
Ilgtermiņa biezuma stabilitāte      
Ķīmiskā noturība    x  x
Noturība pret UV starojumu    x  
Sendvičtipa paneļu izturība EN 14509
DUR 1
DUR 2
 x  
Nepieciešams pievienot standartu kodus