Celtniecības siltumizolācija

Celtniecības izolācija attiecas uz siltumizolāciju, kas darbojas, kā slodzi nesoša konstrukcijas sastāvdaļa, atsevišķi vai kopā ar citām slodzi nesošām sastāvdaļām. Izvirzītās prasības attiecībā uz celtniecības izolāciju bez spiedes sprieguma vai stiprības ietver arī bīdes stiprību un stiepes stiprību.

Cietās siltumizolācijas plāksnes, plātnes un lamellas

Cietie siltumizolācijas izstrādājumi ir akmens vates plāksnes un lamelas. Parasti cietā siltumizolācija tiek pielietota lēzenos jumtos, „peldošās” grīdās, apmetamās fasādēs, akustiskajos griestos un sendvičtipa paneļos. Svarīgākās siltumizolācijas materiālu mehāniskās īpašības šajos pielietojumos ir:

  • Spiedes stiprība un modulis (EN 826) 
  • Stiepes stiprība un modulis (EN 1607)
  • Bīdes stiprība un modulis (EN 12090)
  • Punktveida slodzes izturība (EN 12430)
  • Dinamiskā stingrība (EN 29052-1)
  • Lieces un stiepes stiprība
  • Caurvilkšanas stiprība