Zaļās būvniecības standarti un marķējumi

Mēs ļoti atbalstām centienus uzlabot apbūvētās vides ilgtspējību. Dzīves cikla pieeja nodrošina ilgtermiņa un visaptverošu novērtējumu un ņem vērā ēku energoefektivitāti tās ekspluatācijas laikā, proti, ietaupītās enerģijas daudzumu. Mēs atbalstām ilgtspējības novērtējumu, kas balstīts uz CEN un ISO standartiem.

CEN tehniskajā komitejā 350 ir sagatavots standarts „Ilgtspējīga būvniecība”. Ir pieejami arī ISO standarti attiecībā uz aprites cikla novērtējumu un produktu vides deklarācijas.

Saites >>

European committee of standardisation 
International Organisation for Standardisation

Brīvprātīgās klasifikācijas sistēmas

Ar ēku klasifikācijas sistēmu palīdzību investori, pārvaldes institūcijas un lietotāji var salīdzināt nekustamā īpašuma objektus, izmantojot vienotu metodiku. Klasifikācijas sistēmas piešķir caurskatāmību ekspluatācijas īpašībām plānotajā vidē visā ekspluatācijas laikā. Klasifikācijas sistēmās ēkas tiek novērtētas, izmantojot dažādu kategoriju indikatorus. Šiem indikatoriem ir noteikti limiti gan valstu, gan starptautiskajos noteikumos. Izmantojot koeficientus, indikatori tiek apvienoti, lai noteiktu kopējo ēkas klasifikāciju.

Vairākas valstis ir izveidojušas savas Zaļās būvniecības padomes, lai vadītu Zaļās būvniecības sertifikāciju. Valstu Zaļās būvniecības padomes ir nodibinājušas Pasaules Zaļās būvniecības padomi (World Green Buildings Council), lai salīdzināt pieredzi un mācītos viena no otras.

Saites >> 

World Green Building Council

PromisE

PromisE ir Somijas vides novērtējuma un klasifikācijas sistēma attiecībā uz jaunām un esošām ēkām. Sistēmā ir četras galvenās kategorijas: lietotāju veselība, dabas resursu patēriņš, slodze uz apkārtējo vidi un ekoloģiskie riski. Šī tabula iepazīstina ar jauno ēku kategorijām un indikatoriem.

Indikatora svērtā vērtība  Biroja ēkas Dzīvojamās ēkas
Lietotāju veselība

25

25

Dabas resursu patēriņš 30 30 
Slodze uz apkārtējo vidi 35 35
Ekoloģiskie riski 10 10

 

BREEAM

Būvniecības izpētes centra metode, lai novērtētu ēkas ietekmi uz vidi (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method, BREEAM), izmanto atzītus kritērijus, kuru vērtības tiek salīdzinātas ar etaloniem, kas tiek izmantoti, lai novērtētu ēkas specifikāciju, projektu, būvniecību un izmantošanu. Izmantotās vērtības pārstāv plašu kategoriju un kritēriju klāstu, sākot no enerģijas līdz ekoloģijai. Tie ietver aspektus, kas saistīti ar enerģiju un ūdens izmantošanu, iekšējo vidi (veselība un labklājība), piesārņojumu, transportu, materiāliem, atkritumiem, ekoloģiju un apsaimniekošanas procesiem.

BREEAM risina plašu ekoloģisko un ilgtspējības problēmu klāstu, lai nekustamā īpašuma attīstītāji, projektētāji un namu apsaimniekotāji klientiem, plānotājiem un citām sākotnēji iesaistītajām pusēm varētu demonstrēt ēku labvēlīgo ietekmi uz vidi. BREEAM izmanto vienkāršu vērtēšanas sistēmu, kuras pamatā ir uz pierādījumiem balstīta zinātne un pētījumi. Tai ir pozitīva ietekme uz ēku projektēšanu, būvniecību un apsaimniekošanu, un tā definē un uztur tehniskos standartus ar kvalitātes nodrošināšanu un sertifikāciju.

BREEAM tiek izmantota dažādos formātos, katrai valstij raksturīgā veidā, pielāgojot vietējiem apstākļiem, starptautiskām shēmām, kas paredzētas individuālu projektu sertifikācijai jebkurā pasaules vietā.

Saite >>

BREEAM 

  LEED

  Enerģijas un vides dizaina līderis (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) ir klasifikācijas sistēma, ko izstrādājusi Amerikas Savienoto Valstu Zaļās būvniecības padome, lai novērtētu ēku ietekmi uz vidi un vecinātu tirgus transformāciju ilgtspējīga dizaina virzienā. Sistēma balstās uz kredītpunktiem, kas ļauj projektiem iegūt punktus par vidi saudzējošiem pasākumiem, kas veikti ēkas būvniecības un ekspluatācijas laikā.

  Lai iegūtu sertifikātu, ēkai jāiegūst vismaz 40 punkti. Sudraba līmenim ir nepieciešami 50–59 punkti, zelta līmenim 60–79 punkti, bet platīna līmenim 80–110 punkti. Šie līmeņi atbilst kredītpunktu skaitam, kas iegūti piecās Zaļā dizaina kategorijās: ilgtspējīgi objekti, efektīva ūdens izmantošana, enerģija un atmosfēra, materiāli un resursi, un iekštelpu vides kvalitāte. LEED var piešķirt punktus arī par, piemēram, novatorisku dizainu vai materiālu īpašībām.

  LEED sertifikācija, kas ietver trešās puses pasūtījuma procesu, sniedz klientiem un sabiedrībai kopumā pierādījumus, ka ekoloģiskie mērķi ir sasniegti un ēka funkcionē tā, kā plānots. Sertifikācija sniedz priekšrocības, ko nodrošina pieaugošais valsts pārvaldes iniciatīvu skaits, kā arī var palīdzēt veicināt preses interesi par projektu.

  Saite >>

  Green Building Certificate Institute