Ietekme uz sabiedrību

Sacenšoties ilgtspējības jautājumos, mēs tos aplūkojam visās trīs ilgtspējības dimensijās: ekonomiskie, vides un sociālie jautājumi. Mūsu attīstības pasākumos mēs cenšamies apmierināt visas prasības, kas rodas no šīm trim dimensijām.

Energoefektivitātes prasības liek mums aktīvi ieviest būvniecības, konstrukciju un materiālu koncepcijas, kas atbilst šīm vajadzībām gan jaunas būvniecības, gan rekonstrukcijas gadījumā. Mēs arī uzlabojam savu darbību atbilstoši šīm prasībām.

Ilgtspējīgs patēriņš nozīmē, ka resursu efektivitāte turpinās būt par galveno mūsu darbības attīstības dzinējspēku. Rezultāts mūsu klientiem – mazāk ieguldītās enerģijas un mazāk emisiju augsnē, ūdenī un gaisā no mūsu izstrādājumiem, kas ļauj saglabāt tīrāku un veselīgāku vidi.

Ilgtspējību veicinošas attīstības trīs dimensijas

Attēls: Ilgtspējību veicinošas attīstības trīs dimensijas

Saskaņā ar neatkarīgās bezpeļņas organizācijas Eiropas Ēku veiktspējas institūta (Buildings Performance Institute Europe) (BPIE) pētījumu, Eiropas ēku renovācija varētu radīt līdz pat 1,1 miljonam jaunu darbavietu un ietaupīt 32% no ES enerģijas patēriņa.

Saite >>
Buildings Performance Institute Europe: Europe's Buildings under the Microscope