ES veicinošie faktori

Ēkas ES patērē 40% no visas patērētās enerģijas. ES politikas līmenī šis potenciāls tiek pārvērsts enerģijas taupīšanā, izmantojot pārstrādāto 2010. gada Ēku energoefektivitātes direktīvu un Energoefektivitātes direktīvu, kas šobrīd ir politiskajā procesā. Būvniecības sektors pievērš aizvien lielāku uzmanību gan jaunu, gan esošu ēku energoefektivitātes uzlabošanai.

Līdzās ēku energoefektivitātei ļoti būtisks jautājums ir ilgtspējīgs patēriņš. ES politika, piemēram, Būvizstrādājumu regula, Ekodizaina direktīva un Zaļais publiskais iepirkums kopā ar ilgtspējīguma standartiem attiecībā uz būvniecības (CEN TC 350) darbiem, kā arī uz ēku un izstrādājumu līmeņa trešās puses marķējumiem, virza būvindustriju ilgtspējīgākās ražošanas un ekspluatācijas virzienā.

Nozari spēcīgi ietekmē notiekošās svārstības ES un pasaules finanšu tirgos. Būvniecības tirgus 2012. gada perspektīva attiecībā uz ekonomiku ir ļoti sarežģīta. Ekonomiskā vide vēl vairāk apgrūtina jaunu koncepciju un ekspluatācijas modeļu ieviešanu, ēku īpašniekiem stingri sekojot, kur tiek tērēta nauda. Ilgtspējības ekonomiskajam aspektam tuvāko gadu laikā būs būtiska nozīme. Pozitīvajiem finansiālajiem aspektiem – enerģijas taupīšanai un jaunu darbavietu radīšanai, piemēram, energoefektīvu renovāciju veikšanā – piešķirtā nozīme šajos apstākļos nekad nebūs pārāk maza.

Pārstrādātās ES Ēku energoefektivitātes direktīvas ieviešanai valstu līmenī būs izšķiroša nozīme vietējo tirgu attīstībā attiecībā uz energoefektīvu renovāciju veikšanu un ENERGYWISE koncepciju izmantošanu būvniecībā. 

Saite >>

European Commission: Construction Products Regulation 
European Commission: Sustainable and responsible business  
European Commission: Green public procurement 
European committee for standardization: CEN/TC 350 - Standards
Energy performance of buildings