Ilgtspējība

Bruntlandes komisija 1987. gadā definēja ilgtspējību kā „attīstību, kas atbilst pašreizējām vajadzībām un neapdraud iespējas īstenot nākamo paaudžu vajadzības”. (1)

Saskaņā ar pašreizējo izpratni, šī definīcija ietver cilvēku darbības ekoloģiskos, sociālos un ekonomiskos aspektus globālā kontekstā. Ekoloģiskie aspekti ietver, piemēram, primāro un citu resursu efektīvu izmantošanu, piesārņojumu, atkritumus un to pārstrādi. Sociālie aspekti ir saistīti, piemēram, ar darbinieku labklājību, veselību un drošību, ieguldījumu sabiedrībā kopumā, korporatīvo sociālo atbildību un uzņēmumu ilgtermiņa dzīvotspēju. Ekonomiskie aspekti ir rentabilitāte, efektivitāte, ieinteresēto pušu pievienotā vērtība un ienākums no ieguldījumiem.

Ilgtspējas izmēri un piemēri

Paroc risinājumi un materiāli

Mēs ļoti cenšamies saskaņot mūsu risinājumu attīstību ar lietotāju un klientu vajadzībām, kas izriet no makrotendences pēc ilgtspējības. Paroc ir atbildīgs uzņēmums, kas rūpējas par šīs, kā arī nākamo paaudžu vajadzībām. Ilgtspējībai mūsu darbībā ir galvenā nozīme. Ar saviem siltumizolācijas risinājumiem mēs piedāvājam iespēju taupīt enerģiju. Mēs ļoti lepojamies, ka Paroc pamatdarbība veicina ilgtspējību.

Runājot par pasīvajām ēkām vai energoefektīviem risinājumiem, varam lepni paziņot, ka esam zema enerģijas patēriņa ēku koncepcijas, kā arī progresīvas, izmaksu ziņā optimālas atjaunošanas koncepcijas un strukturālu risinājumu celmlauži. Kopš 90. gadiem mēs šīs koncepcijas pastāvīgi attīstām programmā ENERGYWISE.

Mēs ražojam akmens vates materiālu akmens vates siltumizolācijai. Akmenim, kas ir mūsu izstrādājumu galvenā sastāvdaļa, ir daudzas priekšrocības. Šis izejmateriāls ir gandrīz neizsmeļams un to lielā daudzumā var atrast jebkur. Pateicoties tā sastāvam, galaprodukts ir dabīgs un izteikti izturīgs šķiedru izstrādājums. Akmens vate iztur gan laiku, gan uguni un ūdeni.

Mēs piedāvājam izturīgus un ilgtspējīgus izstrādājumus. Mūsu risinājumi, kuru pamatā ir akmens vate, ir izteikti izturīgi un energoefektīvi. Akmens vate tiek izgatavota no 98% akmens. Akmens tiek izkausēts un savērpts šķiedrās. Ražošanas procesa laikā tiek pievienota saistviela. Šī procesa rezultātā rodas ļoti izturīgs, karstumu, uguni un skaņu izolējošs materiāls. Enerģija, kas tiek patērēta izstrādājuma ražošanas laikā tiek vairāk nekā simtkārtīgi ietaupīta tā ekspluatācijas laikā.

 

 

PAROC akmens vates ietekme pilna dzīves cikla laikā

PAROC akmens vate ir videi nekaitīgs un efektīvs ēkas siltumizolācijas veids. Tas arī ļauj ieekonomēt izdevumus. Salīdzinājumā ar ietaupījumiem, ko savā ekspluatācijas laikā rada PAROC akmens vate, materiāla ražošanā tiek izmantots tikai viens procents enerģijas. PAROC akmens vati vēlāk var arī pārstrādāt vai droši no tās atbrīvoties.

 

PAROC akmens vates izejvielu sastāvā ir vairāk nekā 95% akmens

 • PAROC akmens vate ir izgatavota no dabīgā akmens. 
 • Akmens vate sastāv no ~98% gaisa un ~2 % akmens šķiedru. 
 • Pētījumi liecina, ka PAROC akmens vate atbilst visstingrākajām prasībām attiecībā uz emisijām iekštelpu gaisā. 
 • Akmens tiek raksturots arī kā neizsmeļams dabas resurss: akmens būs pieejams visu cilvēces eksistēšanas laiku.

Energoefektivitāte

 • Uz katru CO2 tonnu, kas rodas akmens vates izgatavošanas laikā, 50 gadu laikā tās siltumizolācijas īpašību rezultātā tiek ietaupītas aptuveni 200 tonnas CO2. (Avots: EURIMA) 
 • Labāka siltumizolācija = nepieciešams mazāk enerģijas = lielāki ietaupījumi!

Vides vadības sistēmas sertifikāts

 • Paroc ir piešķirts ISO 1400 sertifikāts. Tas nozīmē, ka Paroc pievērš uzmanību vides aspektiem, piemēram, emisijām gaisā, atkritumu likvidēšanai, dabas resursu izmantošanai un energoefektivitātei un ražošanas ietekme uz vidi tiek pastāvīgi uzlabota. 
Production line 

Enerģijas bilance ir izteikti pozitīva

 • Akmens vates izstrādājumi ietaupa daudz vairāk enerģijas, nekā tiek pieprasīts. 
 • Akmens vates izgatavošanai ir nepieciešama tikai puse no tās enerģijas, kas ir nepieciešama cita veida (celulozes, lina šķiedras) siltumizolācijas materiālu izgatavošanai. 
 • Enerģijas bilance kļūst pozitīva jau dažus mēnešus pēc uzstādīšanas. (Avots: Force Technology/ dk-Teknik)

Atkritumu pārstāde

 • Materiālu atkritumi, kas rodas ražošanas procesā no plākšņu malu apgriešanas, tiek izmantoti kā jaunu akmens vates izstrādājumu izejvielas, samazinot nepieciešamo jaunu akmens izejvielu daudzumu.

Efektīva transportēšana

 • Akmens vates augstā saspiešanas pakāpe nozīmē, ka maza blīvuma izstrādājumus var iepakot līdz divām reizēm vairāk par to nominālo apjomu → Nepieciešams mazāk kravas mašīnu! 
 • Lai gan satiksme un pārvadāšana atstāj iespaidu uz apkārtējo vidi, ir jārūpējas par materiālu transportu. Pārvadāšanas attālumi ir nelieli, jo mūsu rūpnīcas ir centrāli izvietotas netālu no tirdzniecības vietām. 
 • Mērķis ir līdz minimumam samazināt nevajadzīgu tukšgaitu un vienmēr braukt ar piekrautām kravas mašīnām. 
 • Efektivitātes pieaugums ir acīmredzams: transportlīdzekļi ir piekrauti aptuveni 80% no nobrauktā attāluma.
 transportēšana

Plastmasas atkritumi

 • Paroc atbalsta un veicina plastmasas savākšanas sistēmu izveidošanu dažādās valstīs. 
 • Vairumā valstu jau pastāv plastmasas savākšanas sistēmas. 
 • Dažās no savām rūpnīcām Paroc pieņem atpakaļ plastmasas atkritumus.
 
PE-LD logo 

Palešu pārstrāde

 • Vairums palešu, ko Paroc izmanto, ir tā saucamās vienvirziena paletes.
  → Vecās koka paletes var izmantot kā enerģijas avotu, piemēram, privātmājās vai elektrostacijās. 
 • Noteiktas paletes, kas ir labā stāvoklī, var nosūtīt atpakaļ uz tuvāko rūpnīcu.
PAROC paletes 

Paletes kā siltumizolācija

 • Jumta segumu izstrādājumiem Zviedrijā Paroc izmanto akmens vates paletes. 
 • Pēc transportēšanas akmens vates paletes var izmantot kā jumta siltumizolācijas daļu →Tas nozīmē, ka tiek radīts minimāls atkritumu daudzums!

Atkritumu atkārtota izmantošana

 • Līdz 5% no izmantotā apjoma uzstādīšanas laikā kļūst par atkritumiem. 
 • Mēs iesakām izmantot optimālo pieejamo izstrādājumu izmēru. 
 • Atkritumi ir jāizmanto tur, kur tie ir radušies, lai izvairītos no nevajadzīgas transportēšanas. 
 • Akmens vates atgriezumus kopā ar pūšamo vati var izmantot kā bēniņu siltumizolāciju.

Atkritumu nosūtīšana atpakaļ uz rūpnīcu

 • Saliekamo māju industrija procesa laikā rada līdz 5% akmens vates atkritumu. 
 • Paroc visos objektos var pārstrādāt tīrus klienta atkritumus. Vēl viena iespēja ir nosūtīt atkritumus darbuzņēmējam, kas strādā ar pūšamo vati.
Environmentally friendly 

Pūšamās vates izgatavošana

 • Atkritumus var pārstrādāt speciālā smalcinātājā, lai tos varētu izmantot atkārtoti, piemēram, jumta siltumizolācijā.
Environmentally friendly 

Ilgtspējīgas būvniecības prasības

 • efektīva enerģijas izmantošana 
 • līdz minimumam samazinātas emisijas 
 • ražošanas atkritumu utilizācija un pārstrāde 
 • ekspluatācijas laika noteikšana 
 • elastīgums

Nojaukšana: materiālu atkārtota izmantošana

 • Akmens vate ir piemērota atkārtotai izmantošanai par siltumizolāciju jaunā vietā, ar nosacījumu, ka materiālu ir iespējams nebojātu izņemt no iepriekšējās uzstādīšanas vietas. 
 • Akmens vati, kas iegūta no nojauktām ēkām, var arī sasmalcināt un izmantot kā sala izolāciju viegli noslogotās augsnes struktūrās (licencēts). 
 • Paroc akmens vati var droši izmantot pildizgāztuvēs vai augsnes struktūrās.

Saite www.eurima.org 

(1) Our Common Future (1987), Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-282080-X