Energoefektivitātes novērtēšana

Ēku energoefektivitātes direktīva (EPBD)

Mēģinot radīt patiesi integrētu pieeju, Ēku energoefektivitātes direktīvā (EPBD) tiek definētas četras galvenās energoefektivitātes prasības ēkām:

  1. Vienota metodoloģija ēku integrētās energoefektivitātes aprēķināšanai. 
  2. Jauno ēku un lielo pastāvošo ēku, kurās tiek veikti plaši renovācijas darbi, minimālie energoefektivitātes standarti. 
  3. Sistēmas jauno un pastāvošo ēku enerģijas sertificēšanai. 
  4. Šo sertifikātu un citas būtiskas informācijas izvietošana redzamās vietās sabiedriskās ēkās.  

Saskaņā ar šo direktīvu, energoefektivitātes sertifikāti (EPC) ir jāizsniedz laikā, kad ēkas tiek konstruētas, pārdotas vai iznomātas. 2010. gadā pieņemtajos grozījumos tika paplašināts direktīvas apjoms, pieprasot, ka visām pastāvošajām ēkām, kurās tiek veikti plaši renovācijas darbi, jāatbilst noteiktiem energoefektivitātes kritērijiem, kamēr sākotnējā direktīvā šādas prasības tika noteiktas tikai ēkām, kuru platība pārsniedz 1000 m². Tāpat grozījumos ir noteikts, ka sertifikācijai ir jābūt balstītai uz dzīves cikla analīzi. Grozījumos tiek pieprasīts, lai sabiedriskajam sektoram būtu galvenā loma ēku energoefektivitātes veidošanā. Noteikts, ka:

“Līdz 2018. gadam visām jaunajām sabiedriskajām ēkām ir jābūt gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkām un visām pastāvošajām sabiedriskajām ēkām, kuru platība pārsniedz 500 m², ir jābūt sertificētām un sertifikāti jāizvieto redzamā vietā. Sākot ar 2015. gadu šī prasība attiecas uz visām sabiedriskajām ēkām, kuru platība pārsniedz 250 m². Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai 2020. gadā visas jaunās ēkas būtu gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkas.”

Gan sākotnējā direktīva, gan tās grozījumi paredz novērst tirgus radītās barjeras un problēmas energoefektivitātei, nodrošinot to, ka lēmumu pieņēmējiem ir pieeja informācijai, un sniedzot stimulu gan jauno, gan pastāvošo ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Šo sertifikāciju atbalsta arī citi likumi, un tā palīdz nodrošināt labāku atbilstību ēku normatīviem jaunajās ēkās. Grozījumos ir īpaši noteikts, ka energoefektīvākas ēkas nodrošina labākus dzīves apstākļus un naudas ietaupījumu. Tiek prognozēts, ka šo grozījumu rezultātā 2020. gadā ES enerģijas patēriņa CO2 emisijas būs samazinājušās par 5-6%.

Energoefektivitātes sertifikāts

Energoefektivitātes sertifikāts (EPC), kas norāda ēkas enerģijas patēriņa līmeni, saskaņā ar ES Ēku energoefektivitātes direktīvu (EPBD), ir obligāts visām ēkām to pārdošanas vai iznomāšanas laikā. Jo mazāks ir īpašuma enerģijas patēriņš, jo labāks ir tā enerģijas marķējums. Ēku enerģijas marķēšana ir obligāta kopš 2008. gada janvāra. 

Energoefektivitātes sertifikāts

 

Enerģijas marķēšanas galvenais mērķis ir samazināt ēku enerģijas patēriņu un samazināt to negatīvo iespaidu uz vidi. Tomēr tai ir arī citas pozitīvas īpašības. Sertifikāts funkcionē kā produkta specifikācija ēkai. Tas palīdz ēku īpašniekiem, pircējiem vai potenciālajiem nomniekiem novērtēt ēkas energoefektivitāti un paredzamās uzturēšanas izmaksas. Sertifikātā tiek norādīts arī, kādas darbības ir nepieciešamas, lai uzlabotu īpašuma energoefektivitāti un vērtību.

Enerģijas sertifikātā tiek norādīta ēkas energoefektivitātes klasifikācija skalā no A līdz G. A klases ēkai ir zems enerģijas patēriņš, G klases ēkai ir augsts enerģijas patēriņš. Līdzīga klasifikācija jau sen tiek izmantota, piemēram, mājsaimniecības saldēšanas iekārtām.

Ēkām, kurās ir vairāk nekā seši dzīvokļi, energoefektivitāte tiek aprēķināta, balstoties uz faktisko enerģijas patēriņu. Jaunbūvētām ģimenes mājām energoefektivitāte tiek aprēķināta uz patēriņa bāzes.

Pastāvošajām ģimenes mājām un īpašumiem, kuros ir mazāk par sešiem dzīvokļiem, enerģijas sertifikāts nav obligāts. Sertifikāts netiek pieprasīts vasarnīcām, kas tiek izmantotas mazāk nekā četrus mēnešus gadā, vai ēkām, kuru platība ir mazāka par 50 m2.

Jaunu ģimenes māju enerģijas sertifikāts ir daļa no būvatļaujas. Energoefektivitātes sertifikāts ir nepieciešams, kad tiek uzsākta ēkas ekspluatācija, vai tā tiek pārdota vai iznomāta.

Energoefektivitātes sertifikāts ir spēkā četrus līdz desmit gadus, atkarībā no īpašuma veida.

EDPB ir pieejams šeit »
http://www.epbd-ca.eu/

ESD ir pieejams šeit »
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:EN:PDF