Energoefektīvi rūpnieciskie procesi

Daudziem rūpnieciskajiem procesiem ir nepieciešami lieli siltuma un mehāniskās jaudas apjomi. Eiropas Savienībā rūpnieciskais sektors ir atbildīgs par vairāk nekā 72% no gala enerģijas patēriņa.

Enerģijas izmantošanas optimizēšana rūpnieciskajās sistēmās ļauj radīt pozitīvu iespaidu uz vidi un ietaupīt izmaksas. Jebkurā rūpnieciskajā procesā vai fabrikā īpašnieki un operatori vēlas nodrošināt, lai viņu investīcijas sniegtu optimālu funkcionalitāti, efektivitāti un, protams, peļņu. Jomas, kurās var tikt sasniegta labāka energoefektivitāte un ietaupījumi, ir šādas:

  • Procesu cauruļvadi, jo īpaši augstas temperatūras cauruļvadi 
  • Vārstu kārbas un atloki 
  • Rezervuāru sienas un jumti 
  • Siltummaiņi, spiediena trauki 
  • Boileri 
  • Dūmvadu kanāli 
  • Aprīkojums un filtri 
  • Rūpnieciskie skursteņi 
  • Speciālās konstrukcijas

Vienkāršs veids, kā uzlabot procesa efektivitāti un sniegumu, ir nodrošināt, lai tas būtu pareizi izolēts; ražotnes enerģijas patēriņa samazināšana līdz minimumam un tās kalpošanas mūža paildzināšana līdz maksimumam ir ļoti vērtīgi ieguvumi, kurus var nodrošināt laba siltumizolācija. Enerģijas patēriņu var samazināt, vienkārši uzturot zemu siltuma zudumu līmeni.

Rūpniecībā ir liels potenciāls samazināt siltuma zudumu līmeni. Ļoti bieži specifikācijas tiek vienkārši kopētas no iepriekšējiem projektiem, dažreiz no tādiem, kas ir desmitiem gadu veci. Nodrošinot labāku procesu siltumizolāciju, var ietaupīt enerģiju un naudu, samazināt CO2 emisijas un sasniegt labāku procesu efektivitāti.

 

Energoefektīvi rūpnieciskie procesi

Attēls: Viens ieguldījums rūpnieciskā procesa energoefektivitātē ļauj ietaupīt enerģijas izmaksas katru gadu.

Cauruļvadi un aprīkojums rūpnieciskās ražotnēs bieži transportē uzsildītas vielas, piemēram, karsto ūdeni. Optimālam ražošanas procesam ir nepieciešams, lai saražotā siltuma līmenis tiktu uzturēts visā procesa laikā. Ja cauruļvadi un aprīkojums nav pareizi izolēts, noris siltuma zudums un siltuma uzturēšanai ir nepieciešama papildus enerģija. Tomēr daudzos procesos dažas detaļas, piemēram, vārsti vai atloki, nav izolēti vispār. Tāpat arī slikta procesa izolācijas uzturēšana katru gadu rada milzīgus siltuma zudumus.

Celtniecības nozare ir krietni priekšā rūpnieciskajiem procesiem energoefektivitātes normatīvu ziņā. Ja mēs salīdzinātu siltumizolācijas līmeņus pasīvajās mājās un elektrostacijās, mēs redzētu lielu atšķirību temperatūrās, kas tiek izmantotas šajās sistēmās. Saistībā ar augsto temperatūru elektrostacijās, siltuma zudumi ir daudz lielāki nekā pasīvajās mājās. Tomēr, salīdzinot siltumizolāciju, kas tiek izmantota, lai samazinātu siltuma zudumus, atšķirība ir milzīga.

Siltuma zuduma standarti: rūpniecības un celtniecības salīdzinājums

  Elektrostacija Pašreizējie celtniecības normatīvi  Pasīvā māja
 Temperatūra 250 °C - 640 °C   18 °C - 22 °C 18 °C - 22 °C 
 Siltuma zudums  (AGI Q101)  150 W/m2  < 10 W/m2  < 3 W/m2
 Izolācijas biezums  100 mm 100 mm  350mm - 500 mm 

Avots: eiif.org

Ļoti bieži attiecībā uz rūpniecisko siltumizolāciju ir ļoti augstas prasības. Temperatūras diapazons aprīkojumam sasniedz pat 600–800 grādus pēc Celsija, un procesi galvenokārt atrodas ārpus telpām. Lai nodrošinātu labas termiskās un mehāniskās īpašības, siltumizolācijai ir jābūt labai ūdens pretestībai un korozijas novēršanas īpašībām. Bieži vien procesi ir izvietoti jūras tuvumā, kur korozijas risks ir īpaši augsts.

Paroc ir Eiropas Rūpnieciskās izolācijas fonda biedrs
Eiropas Rūpnieciskās izolācijas fonds (EiiF) tika dibināts 2009. gadā un tā biedri ir Eiropas vadošie izolācijas darbuzņēmēji un ražotāji. Tā ir neitrāla bezpeļņas organizācija, kas pozicionē rūpniecisko siltumizolāciju kā prioritāru metodi ilgtspējas un ienesīguma uzlabošanai. EiiF programma veicina izpratni par siltumizolācijas pieaugošajām un ļoti vajadzīgajām priekšrocībām. Fonda mērķis ir demonstrēt siltumizolācijas slēpto potenciālu un sekmēt labāk situmizolētus ilgtspējīgus risinājumus

Lasiet vairāk >>

http://www.eiif.org/default.asp