Energoefektīva renovācija

Kad māja tiek renovēta, ir prātīgi vienlaicīgi uzlabot arī tās energoefektivitāti (jumts, ārējās sienas, pamati un grīda). Energoefektivitātes uzlabošana ir vienīgais renovācijas aspekts, kas pats atmaksāsies.

Projektējot jaunu ēku vai renovējot jau esošu ēku, vajadzētu sagatavoties nākotnē paredzamām energoefektivitātes prasībām. Tā kā katra māja ir unikāla, katrs enerģijas renovācijas projekts ir rūpīgi jāizplāno saskaņā ar ēkas specifiskajām prasībām.

Ievērojams potenciāls

No enerģijas taupīšanas skatupunkta pastāvošo ēku renovācijai ir vislielākais potenciāls būvniecības sektorā. Tomēr tajā pašā laikā, no tehniskā skatupunkta tā ir saistīta ar vislielākajiem izaicinājumiem. Nav reālistiski uzlabot pastāvošas ēkas energoefektivitāti līdz pasīvās ēkas līmenim „parastā” veidā. Vairākumā gadījumu tas nav ekonomiski izdevīgi.

Uz komponentiem orientēta pieeja

Tā vietā, lai renovētu visu pastāvošo ēku kopā, ir ieteicama tā saucamā enerģijas optimizētā renovācija. Procesa ekonomiskā puse tiek optimizēta, veicot ēkas remontu kā vairāku komponentu balstītu projektu secību visā ēkas mūža garumā. Katrs komponents – piemēram, fasāde, logi, jumti vai HVAC sistēma – tiek uzlaboti vai nomainīti visizdevīgākajā brīdī pēc tā kalpošanas mūža beigām. Katru reizi, kad komponents tiek renovēts, tiek izmantota labākā pieejamā tehnoloģija, lai sasniegto pasīvā līmeņa energoefektivitāti.

Ēkas energoefektivitāte nav vienkārši tās komponentu summa. Komponenti mijiedarbojas un tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi apskatīt ēku kopumā. Apskatīsim kādu piemēru. Veci logi, kas ir aprīkoti ar gaisa ieejām rāmjos, tiek nomainīti ar moderniem, ļoti energoefektīviem logiem, kuriem nav gaisa ieejas. Svaigs gaiss tiek iegūts caur siltuma atguves iekārtu, tādēļ ir jāmaina HVAC sistēma. Tas parāda to, cik nozīmīga var būt viena komponenta ietekme uz citu komponentu. Tādēļ, lai izvairītos no kļūdām, ir nepieciešama rūpīga plānošana.

Daudzu gadu garumā veicot vairākas atsevišķo komponentu renovācijas shēmas, pastāvošās ēkas energoefektivitāte tiek uzlabota līdz pasīvam līmenim ekonomiski izdevīgā veidā. Vienlaicīgi tiek pagarināts ēkas kalpošanas mūžs. 

*PekkaHaikonen, Attīstības menedžeris, Paroc, 2008. gada 11. marts.