Energoefektivitāte

Klimata izmaiņu paātrināšanās un enerģijas cenu pieaugums nozīmē to, ka energoefektivitāte celtniecībā spēlē arvien svarīgāku lomu.

Ēkām ir ārkārtīgi liels enerģijas taupīšanas potenciāls. Piemēram, pareizi siltināta māja izmanto tikai 20% no enerģijas, kas ir nepieciešama, lai apsildītu parastu māju.

Svarīgākais faktors, kas nodrošina ēkas energoefektivitāti, ir tās siltumizolācija, kas sniedz līdz pat 75% no kopējā ēku enerģijas ietaupīšanas potenciāla – apmēram 460 miljoniem tonnu oglekļa dioksīda (CO2) gadā.

Energoefektīvās ēkas tiek klasificētas četrās kategorijās: zema enerģijas patēriņa, pasīvās, nulles enerģijas un papildus enerģiju ražojošas ēkas. Ņemot vērā ēkas dzīves ciklu, pasīvās ēkas bieži vien ir optimālais risinājums.

Energoefektīvo ēku konstrukcijas ir nedaudz biezākas un kompaktākas nekā parastajām mājām. Bez siltumizolācijas ēkas energoefektivitāte ir atkarīga vēl no vairākiem faktoriem, tostarp kopējās mājas logu platības, saņemtā saules gaismas daudzuma un izmantotās ventilācijas sistēmas.

Avots: CEPS, EURIMA, VTT

PAROC Energogudrā māja ir gudrs ieguldījums.

 • Ceļot energoefektīvu ēku, iespaids uz celtniecības izmaksām ir tikai + 0–5%, salīdzinot ar parastu māju (saskaņā ar Somijas Tehniskās izpētes centru). 
 • Energogudras mājas atkārtotās pārdošanas cena ir apmēram par 10–30% augstāka par standarta mājas cenu. 
 • Energogudra māja 25 gadu laikā var ietaupīt līdz pat EUR 30,000–50,000 (pēc Somijas Tehniskās izpētes centra aprēķina). 
 • Akmens vates izolācija ir vienkārša un izmaksu ziņā efektīva enerģijas taupīšanas un vides aizsardzības metode. Tā samazina apkures izmaksas, nodrošina svaigu un veselīgu gaisu telpās un padara ēku akustiski izolētāku.

Akmens vate ir lielisks izolācijas materiāls.

 • Viens akmens vates kubikmetrs sastāv no 95–98% gaisa, un ir labi zināms, ka nekustīgam gaisam ir ļoti zema siltuma vadītspēja.

Akmens vatei ir teicama ūdens un mitruma izturība.

 • PAROC akmens vatei ir laba ūdens atvairīšanas spēja. Tā novērš ūdens kapilāru veidošanos un neuzsūc ūdeni. Ja tiek izdarīts pietiekami liels spiediens, ūdens var iesūkties plāksnēs. Mitra akmens vates plāksne ātri izžūst, pateicoties akmens vates caurlaudīgajai struktūrai.
  Īstermiņa ūdens absorbcija, WS, (Wp)< 1 kg/m² (EN 1609)
  Ilgtermiņa ūdens absorbcija (daļēja iegremdēšana), WL(P), (Wlp)< 3 kg/m² (EN 12087)
 • PAROC akmens vatei ir augsta ūdens tvaika caurlaidība. Izolācijas materiālā nenoris kondensācija. 
 Akmens vatei ir teicama ūdens un mitruma izturība